Ledamoter
LEDAMÖTER


Ledamöterna är indelade i två klasser, en filosofisk-filologisk och en historisk-antikvarisk. Antalet rum skall vara 30 i vardera för ledamöter under 65 år. 


Akademien kan också välja hedersledamöter, utländska ledamöter samt svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det samlade antalet närmar sig därigenom ca 200.


 

Beskyddare
 

    
Hans Maj:t Konung Carl XVI Gustaf

 

 

Förste hedersledamot
 
Förste hedersledamot
 

Hennes Maj:t Drottning Silvia

H.K.H. Kronprinsessan Victoria