Kungliga Vitterhetsakademin

KUNGL. VitterhetsAKADEMIENS DIGITALA HÖGTIDSSAMMANKOMST

Fredagen den 19 mars 2021 kl. 16.30

program

- Preses hälsningsord
Peter Gillgren

- Ständige sekreterarens årsberättelse
Karin Helander

- Musik
Charpathian Rhapsody – Myroslav Skoryk
Suite Hellénique – Pedro Iturralde
Magnus Holmander, klarinett och Irina Serotyuk, ackordeon

- Ständige sekreteraren presenterar
Gustaf Adolfsmedaljen
Akademiens inskriftsmedalj
Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten
Pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet
Rettigska priserna
Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning
Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning

- Musik
Rhapsodie – Marcel Grandjany
Johanna Ander Ljung, harpa

- Föredrag
Marianne Thormählen, professor i engelska
Systrarna Brontë och pojkars uppfostran

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien