Kungl. Vitterhetsakademin

Färjestaden, Öland

Borgs by och Gråborg

Borgs by i Algutsrums socken på Öland är en by med två kringbyggda gårdar och ladugårdar längs bygatan. Här finns Ölands största fornborg Gråborg och den medeltida kapellruinen Sankt Knuts kapell. Platsen berättar historien om gångna generationers liv på Öland. 
Borgs by och Gråborg ligger 10 km öster om Färjestaden, riktning mot Norra Möckleby.

I byn bedrivs i dag traditionellt jordbruk där nötboskap och får håller betesmarkerna öppna. Besökaren kan uppleva det rika och levande kulturlandskapet bland annat genom de vandringsleder som går genom artrika hagmarker, slåtterängar och hassellundar. Markerna sköts på traditionellt vis. Den stora slåtterängen är särskilt vacker på våren när orkidéerna blommar.

Byggnaderna som finns i byn i dag är från 1800-talet, men bebyggelse har funnits ända sedan forntiden. Bebyggelsen är ordnad på sedvanligt öländskt manér, gårdarna är byggda på en långsmal tomt, och de vasstaktäckta uthusen i U-form har portlider som stänger mot vägen. I den inre delen av tomten ligger bostadshusen. En mur skiljer trädgård från fägård.
I byn finns också en smedja, en fungerande väderkvarn och en butik.

Kungl. Vitterhetsakademien förvärvade Borgs by på 1940-talet med syfte att sköta och bevara platsen samt hålla den tillgänglig för allmänheten. Då var huvuddelen av åkrarna igenväxta. Odlingslandskapet har därefter allteftersom återförts till sitt tidigare utseende och de gamla åkerytorna har tagits fram.

Information

Butiken är öppen för säsongen. Välkomna!
Tisdag–fredag kl. 10-17, lördag–söndag kl. 10-15.

Gråborg och Borgs by. En pärla i Mittlandet –gående föreläsning
Den 23 juli kl. 11–13 med Ludvig Papmehl-Dufay, universitetslektor i arkeologi vid Linnéuniversitet (Kalmar). Föreläsningen genomförs i samband med Järnåldersveckan på Öland.

Ludvig Papmehl-Dufay berättar om arkeologiska insatser och om fynd som visar på platsens betydelse och användning. Foto från 2023.

gråborg

Gråborg byggdes som en väldig försvarsanläggning mitt på Öland omkring 300 e. Kr., och användes därefter under oroliga tider fram till omkring 700 e. Kr. Muren är 640 meter lång och hade ursprungligen många små portar. Från slutet av 1100-talet till omkring 1300 återanvändes Gråborg, sannolikt som förvaltningscentrum för mellersta Öland. Då blev borgen förstärkt med högre och tjockare murar samt två murade porttorn, varav portvalvet i väster ännu är bevarat. Av Ölands många fornborgar är det bara Gråborg som har ett bevarat medeltida portvalv.

S:t Knuts kapell

Sankt Knuts kapell, strax intill Gråborg, består av långhus, kor och absid. Det byggdes under slutet av 1100-talet och övergavs på 1500-talet. Ett medeltida altarskåp från kapellet finns i dag i Algutsrums kyrka. Kapellet, som var vigt till ett danskt kungahelgon, användes av invånarna i Gråborg och Borgs by.

Film om Gråborg

fri entré

Öppet för besökare året runt.

att se inom OMRÅDET

Fornborgen Gråborg, ruinen S:t Knuts kapell, mellanängen med gammal ängsmark, Borgs ängar, en löväng med blomsterrik slåttermark, smedja med redskap i gammal arbetsmiljö, väderkvarnen, en typisk öländsk s.k. stubbkvarn.

Rastplats med gräsmark inramad av björk och hassel.

VANDRINGSLEDER

Två korta vandringsslingor är tillgängliga för egna vandringar. Den som önskar längre vandringar kan använda den led som går till naturreservatet Jordtorpsåsen (4 km). Ett annat alternativ är den långa slingrande leden till Ismantorps fornborg (16 km).

CYKELLED

Cykelleden Ölandsleden passerar 200 m norr om Borgs by.

Butikens öppettider 2024:
Tisdag–fredag kl. 10-17, lördag–söndag kl. 10-15.

I gårdsbutiken säljs bruksföremål av god kvalitet som anknyter till äldre hantverkstraditioner. Sortimentet är noga utvalt och flera produkter är egenproducerade, till exempel ekologiska lammskinnfällar från de Helsingefår som betar i Borgs hagar och valnötter från träd i Borgs by. Försäljning av lammlådor under hösten.


Daniel Blomberg Karlsson, tillsynsperson
daniel.blomberg.karlsson@vitterhetsakademien.se
073-044 11 70

Anneli Dahlström Karlsson
anneli.dahlstrom.karlsson@vitterhetsakademien.se


Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien