Kungliga Vitterhetsakademin

Beviljade medel

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser och beviljar årligen medel till angelägen forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.


Fil.dr
Annie Burman, Uppsala, disputerade 2018 i klassisk filologi vid University of Cambridge. Hon tilldelas stipendium för projektet Uppsalas Etruskiska Samlingar: Avklappningar i O.A. Danielssons arkiv. Syftet är att inventera, analysera och publicera de cirka 7000 etruskiska avklappningar (inskriptionskopior) som ingår i filologen O.A. Danielssons (1852–1933) arkiv vid Uppsala universitetsbibliotek.

Fil.dr Petra Dotlačilová, Stockholm, disputerade 2020 i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, vid Stockholms universitet. Hon tilldelas stipendium för projektet Effigies of Performance: Late 18th Century Costumes in Swedish Archives. Syftet är att undersöka samlingarna av teaterkostymer från sent 1700-tal på Kungliga Operan, Livrustkammaren och Scenkonstmuseet och deras betydelse på den teatrala och politiska scenen.

Fil.dr Svante Landgraf, Linköping, disputerade 2016 vid Tema Q (Kultur och samhälle), Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Han tilldelas stipendium för projektet Kartan och labyrinten. Om relationen text/bild/rum i fantastiken. Syftet är att undersöka hur text och bild kan smälta samman för att gestalta avvikande rumslighet i Lotta Lotass roman Den svarta solen och Erik Granströms romaner och rollspelsäventyr i Svavelvinter-serien.

Pressmeddelande

bernadotteprogrammets stipendiater 2020

Fil.dr Johanna Vernqvist Aesthetic and Rhetorical Strategies of Early Modern Women Intellectuals, Artists and Poets

Fil.dr Simon Larsson Svenska missionsförbundets fotografier från Kongo 1886-1961: ideologi och retorik i fotografiet

Fil.dr Lydia Wistisen Leken i antropocen: Miljökritisk skräpestetik i efterkrigstidens svenska barnkultur

Pressmeddelande

RESESTIPENDIER FÖR YNGRE FORSKARE ur STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND 2021

Åsa Davidsson, Karlstads universitet, 25 000 kr
Irene Elmerot, Stockholms universitet, 15 000 kr
Markus Fjellström, Uleåborgs universitet, 20 000 kr
Natia Gamkrelidze, Linné-universitetet, 25 000 kr
Hugo Guyader, Linköpings universitet, 20 500 kr
Aliaksei Kazlou, Linköpings universitet, 24 000 kr
Johan Klingborg, Stockholms universitet, 20 000 kr
Emma Maltin, Stockholms universitet, 12 000 kr
Joel Martinsson, Linné-universitetet, 18 500 kr
Andrine Nilsen, Göteborgs universitet, 16 000 kr
Moa Råhlander, Stockholms universitet, 6 700 kr
Julia Sahlström, Stockholms universitet, 20 000 kr
Thomas Samuelsson, Stockholms universitet, 7 000 kr
Hannes Sonnenschein, Umeå universitet, 20 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE VT 2021

Charlotte Hylten-Cavallius, Institutet för språk och folkminnen, 25 000 kr
Elena Dahlberg, Uppsala univeristet, 11 000 kr
Magdalena Holdar, Stockholms universitet, 15 000 k

RESESTIPENDIER FÖR UTRIKES RESOR ur STIFTELSEN OSCAR MONTELIUS MINNESFOND 2021

Andreas Hennius, Uppsala universitet, 17 000 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INOM KULTURMILJÖVÅRDEN ur INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND 2021

Kersti Björkman Lilja, Stockholm, 20 000 kr

 

Kungl. Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.

BEVILJADE VT 2021

Mats Burström, Stockholms universitet,
har beviljats 8 500 kr för att kunna bjuda in
professor Johanna Brücks, University of Bristol

Susanne Olsson, Stockholms universitet,
har beviljats 28 200 kr för att kunna bjuda in
Adis Duderija, Griffith University, AustralienBRUSEWITZ DONATIONSFOND För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

Emma Maltin, Stockholms universitet, 92 000 kr

STIFTELSEN GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND
För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

Martin Rundkvist, Universitetet i Lodz, 50 000 kr
Anna Sörman, Stockholms universitet, 84 000 kr
Alexandra Sanmark, University of the Highlands and Islands, 50 000 kr


STIFTELSEN KLINGSPORS FOND Arkeologisk forskning och utgrävningar (företrädesvis Halland och Västergötland).

Annelie Nitenberg, Föreningen Västsvensk Arkeologi, 64 000 kr

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

Roger Andersson, Stockholms universitet, 40 948 kr
Jessica Douglah, Stockholms universitet, 5 500 kr


STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

Tryckning av arkeologiska arbeten.

NN, Göteborgs universitet, institutionen för historiska studier, 25 000 kr

STIFTELSEN GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.

Fedir Androshchuk, Vallentuna, 60 000 kr
Maria Lindeberg, Västernorr-lands museum, 70 000 kr
Carl-Gösta Ojala, Uppsala universitet, 64 000 kr
Sven Olofsson, Mitt-universitetet, 70 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE HT 2020

Hedvig von Ehrenheim, Uppsala universitet, 12 500 kr
Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet, 20 000 kr
Inessa Laur, Linnéuniversitetet, 25 000 kr
Andreas Nordin, Göteborgs universitet, 5 000 kr
Tove Rosendal, Göteborgs universitet, 16 000 kr
Hans Ingvar Roth, Stockholms universitet, 20 000 kr
Fredrik Stjernberg, Linköpings universitet, 20 000 kr
Ulrica Söderlind, Umeå universitet, 25 000 kr
Johanna Vernqvist, Linköpings universitet, 14 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE VT 2020

Mattias Agerberg, Göteborgs universitet, 15 000 kr
Valérie Alfvén, Stockholms universitet, 14 000 kr
Gudrun Andersson, Uppsala universitet, 10 000 kr
Karin Axelsson, Högskolan i Skövde, 14 000 kr
Amelie Björck, Södertörns högskola, 10 000 kr
Katia Cejie, Uppsala universitet, 6 000 kr
Eric Cullhed, Uppsala universitet, 8 000 kr
Joel Frykholm, Stockholms universitet, 20 000 kr
Caroline Gustavsson, Stockholms universitet, 8 000 kr
Jana Holsanova, Lunds universitet, 9 000 kr
Renata Ingbrant, Stockholms universitet, 14 000 kr
Linda Karlsson Hammarfelt, Göteborgs universitet, 15 000 kr
Sebastian Larsson, Stockholms universitet, 10 000 kr
Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 14 500 kr
Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås, 25 000 kr
Ewa Machotka, Stockholms universitet, 10 000 kr
Carl Nordlund, Linköpings universitet, 14 500 kr
Maria H. Oen, Svenska Institutet i Rom, 20 000 kr
Evangelia Petridou, Mittuniversitetet, 20 000 kr
Anders Pettersson, Umeå universitet, 5 500 kr
Göran Rossholm, Stockholms universitet, 3 000 kr
Emil Sandström, Sveriges lantbruksuniversitet, 8 000 kr
Beate Schirrmacher, Linnéuniversitetet, 11 000 kr
Irene Selsvold, Göteborgs universitet, 8 000 kr
Jessica Sjöholm Skrubbe, Stockholms universitet, 15 000 kr
Therése Skoog, Göteborgs universitet, 18 000 kr
Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen, 8 000 kr
Lars Göran Spång, Umeå universitet, 10 000 kr
Åsa Warnqvist, Linnéuniversitetet, 15 000 kr
Susanna Witt, Stockholms universitet, 14 000 kr
Maria Zirra, Stockholms universitet, 20 000 kr
Mattias Ågren, Stockholms universitet, 14 000 kr
Åsa Össbo, Umeå universitet, 12 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR UTRIKES RESOR ur STIFTELSEN OSCAR MONTELIUS MINNESFOND 2020

Robin Gullbrandsson, Göteborgs universitet, 15 000 kr
Sofia Gustafsson, Linköpings universitet, 15 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INOM KULTURMILJÖVÅRDEN ur INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND 2020

Johanna Nilsson, Armémuseum, 15 000 kr
Christina Wistman, Stiftelsen Jamtli, 25 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR INRIKES OCH UTRIKES RESOR ur STIFTELSEN JACOB LETTERSTEDTS STIPENDIEFOND

Beviljade i november 2019

Juhan Björn, Lunds universitet, 45 000 kr
Anders Bornfalk Back, Uppsala universitet, 7 700 kr
Lars Diurlin, Linnéuniversitetet, 10 500 kr
Sara Gummesson, Stockholms universitet, 28 000 kr
Kristin Halverson, Södertörns högskola, 25 000 kr
Francisca Hoyer, Uppsala universitet, 8 500 kr
Isak Hyltén-Cavallius, Lunds universitet, 14 000 kr
Elin Käck, Linköpings universitet, 20 000 kr
Tobias Larsson, Uppsala universitet, 14 000 kr
Caroline Lindroth, Uppsala universitet, 12 540 kr
Aryo Makko, Stockholms universitet, 17 000 kr
Astrid Noterman, Stockholms universitet, 13 000 kr
Carl-Filip Smedberg, Uppsala universitet, 30 000 kr
Maria Trejling, Stockholms universitet, 100 000 kr
Ida Västerdal, Göteborgs universitet, 6 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR INRIKES OCH UTRIKES RESOR ur STIFTELSEN JACOB LETTERSTEDTS STIPENDIEFOND

Beviljade i september 2019

Clara Alfsdotter, Linnéuniversitetet, 42 450 kr
Nevra Biltekin, Stockholms universitet, 22 000 kr och 8 900 kr
Martin Dackling, Högskolan i Jönköping, 5 200 kr
Karolina Enquist Källgren, Lunds universitet, 19 833
krMy Hellsing, Uppsala universitet, 13 000 kr
Peter Henning, Umeå universitet, 7 000 kr
Anna Jelicic, Stockholms universitet, 16 000 kr
Johan Klange, Lunds universitet, 15 000 kr
Astrid Noterman, Stockholms universitet, 17 884 kr
Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, 20 500 kr
Carl Wilén, Göteborgs universtitet, 37 000 kr
David Willgren, Umeå universitet, 20 000 kr
Thomas Wimark, Stockholms universitet, 7 100 kr
Francesco Zavatti, Södertörns högskola, 10 500 kr

Kungl. Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.

BEVILJADE HT 2020

Kurt Villads Jensen, Stockholms universitet,
har beviljats 17 700 kr för att kunna bjuda in
professor Robert Pogue, Stanford University

BEVILJADE VT 2020

Mikael Larsson, Lunds universitet,
har beviljats 11 900 kr för att kunna bjuda in
Soultana Maria Valamoti, Aristotle University of Thessaloniki

Memet Aktürk Drake, Uppsala universitet,
har beviljats 20 000 kr för att kunna bjuda in
Gijsbert Rutten, Universiteit Leiden och
Kaius Sinnemäki, Helsingfors universitet

Maria Ågren, Uppsala universitet,
har beviljats 9 400 kr för att kunna bjuda in
John Gallagher, Leeds University

Lena Liepe, Linnéuniversitetet,
har beviljats 40 500 kr för att kunna bjuda in
Nancy Thompson, St. Olaf College, Northfield MN, US,
Jennifer Borland, Oklahoma State University, US och
Mathias Kryger, tidningen Politiken, Köpenhamn

Kristin Zeiler, Linköpings universitet,
har beviljats 28 000 kr för att kunna bjuda in
Jane Macnaughton, Durham University, England och
Jonathan Metzl, Vanderbilt University, USA

Eric Cullhed, Uppsala universitet,
har beviljats 10 000 kr för att kunna bjuda in
Michael Clarke, National University of Ireland, Galway

 

 

BRUSEWITZ DONATIONSFOND För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

Hanna Åkerström, Uppsala universitet, 138 000 kr

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

Masa Dizdar, Stockholms universitet, 120 000 kr
Therese Emanuelsson-Paulson, Stockholms universitet, 80 000 kr
Åke Engsheden, Stockholms universitet, 92 000 kr
Johan Eriksson, Uppsala universitet, 30 000 kr
NN, Göteborgs universitet, 125 000 kr
Svante Fischer, Stocksund, 214 000 kr
NN, Göteborgs universitet, 90 000 kr
Lars Karlsson, Uppsala universitet, 90 000 kr
Patrik Klingborg, Uppsala universitet, 143 200 kr
Matti Leino, Stockholms universitet, 65 000 kr
Johan Ling, Göteborgs universitet, 305 000 kr
Romain Mougenot, Stockholms universitet, 120 000 kr
Tuomo Nuorluoto, Uppsala universitet, 100 000 kr
Cecilia Olovsdotter, Svenska Institutet i Rom, 40 000 kr
Robin Rönnlund, Svenska institutet i Athen, 270 600 kr
Filmo Verhagen, Uppsala universitet, 61 850 kr
Jenny Wallensten, Svenska institutet i Athen, 106 600 kr

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING

Stiftelsen Agnes Geijers fond främjar vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.

Eva Andersson Strand, Köpenhamns universitet, 653 314 kr
Mari-Louise Franzén, Brottby, 200 000 kr
Git Skoglund, Göteborg, 85 000 kr och 120 000 kr
Eva Sundström, Gustavsberg, 200 000 kr
Jenni Suomela, University of Helsinki, 52 930 kr
NN, University of Helsinki, 54 582 kr

STIFTELSEN GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND
För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

John Ljungkvist, Uppsala universitet, 150 000 kr
Martin Rundkvist, Uniwersytet Lódzki, 50 000 kr

DR CARL KEMPES STIFTELSE För främjande av vetenskaplig forskning inom kulturminnesvården.

Sara Cousins, Stockholms universitet, 184 000 kr
Björn Hasselgren, Uppsala universitet, 50 000 kr
Patrick Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet, 200 000 kr

STIFTELSEN GIHLS FOND Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

Peter Carelli, Statens historiska museer, Stockholm, 30 000 kr
Masa Dizdar, Stockholms universitet, 60 000 kr
Camilla Annerfeldt, European University Institute, 40 000 kr
Sigrid Schottenius Cullhed, Uppsala universitet, 18 900 kr
Camilla Kandare, Sollentuna, 20 000 kr
Johan Vekselius, Stockholms universitet, 39 000 kr
Cecilia Olovsdotter, Svenska Institutet i Rom, 24 300 kr
Therese Emanuelsson-Paulson, Stockholms universitet, 33 000 kr
Eric Cullhed, Uppsala universitet, 32 700 kr

STIFTELSEN S. B. F. JANSSONS MINNESFOND

Stipendier för studier på Island. Gäller Islands språk, litteratur och kultur.

Jessica Holmlund, Uppsala universitet, 27 200 kr
Anton Larsson, Stockholms universitet, 18 000 kr

STIFTELSEN KLINGSPORS FOND Arkeologisk forskning och utgrävningar (företrädesvis Halland och Västergötland).

Rose-Marie Eriksson, Högskolan i Borås, 50 000 kr

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

Inga beviljade ansökningar

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

Tryckning av arkeologiska arbeten.

Markus Fjellström, Stockholms universitet, 20 000 kr
Joakim Kjellberg, Uppsala universitet, 20 000 kr
Andrine Nilsen, Göteborgs universitet, 20 000 kr
Birgitta Åkesson, 29 000 kr

STIFTELSEN GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.

Maj-Britt Andersson, Newmaninstitutet, 30 000 kr
Fedir Androshchuk, Uppsala universitet, 80 000
Jenny Hagenblad, Linköpings universitet, 64 000
Olof Holm, 50 000
Madeleine Nilsson, Västernorrlands museum, 40 000
Christoffer Åhlman, Uppsala universitet, 50 000

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien