Kungl. Vitterhetsakademin

Ny rapport om trädgårdarna i Stensjö by

I den nya rapporten Trädgårdarna i Stensjö by dokumenterar och levandegör trädgårdsantikvarie Maria Flink trädgårdarna som en gång fanns i byn och människorna som levde där. "Vid Sara Åstens backstuga växer fortfarande såpnejlika. Kanske odlade Sara såpnejlikan för att använda i sitt arbete som piga? Eller åtog hon sig fintvätt?".
Äldre fotografier och intervjuer med personer som tidigare har bott i byn ger viktiga ledtrådar till det nuvarande arbetet med att rekonstruera trädgårdarna. 

Ur rapportens förord

av Mats Widgren, Kungl. Vitterhetsakademien

I samband med att Stensjö by skulle ombildas till kulturreservat fick trädgårdsantikvarie Maria Flinck i uppdrag av Kungl. Vitterhetsakademien att dokumentera byns trädgårdar och formulera ett förslag till ett vårdprogram. En preliminär version av vårdprogram och åtgärdsförslag för trädgårdarna sammanställdes hösten 2019. Under 2020 genomfördes ytterligare växtinventering, växtidentifiering och intervjuer tillsammans med trädgårdsmästare Frida Persson. Rapporten illustreras av Erik Stensiös glasplåtar och filmnegativ som har skannats av Kalmar läns museum och fotografier som intervjupersoner generöst har ställt till förfogande. Dokumentationen används i arbetet med att rekonstruera trädgårdarna i Stensjö by som pågår nu.

De många fotografierna från människor som bott i Stensjö under 1900-talet bidrar till att befolka och levandegöra Stensjö by – inte bara dess trädgårdar. Fotografierna är viktig inspiration i arbetet med att sköta Stensjö by på ett sätt som ger en bild av hur en skogsby i Småland fungerade vid tiden kring sekelskiftet 1900. Maria Flincks arbete har kommit till stånd genom ett generöst anslag från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Läs rapporten här Pdf, 10.4 MB.


Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien