Kungl. Vitterhetsakademin


Djurklou, Nils Gabriel
f. 1829-07-24 — d. 1904-03-31
Friherre, kammarherre, forn- och folkminnesforskare, medeltidsgenealog.

Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1862-07-02 (nr 38)

Arbetande ledamot
- Invald 1872-11-26 (nr 97)

Antikvitetsintendent (15.7.1865–21.12.1870) vid KVHAA. Preses 1881 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i Örebro läns museum, ATA, UUB och Riddarhuset.

SBL, SMoK.

I. Atterman, N. G. D. och Värmland (Nationen och hembygden, 3, 1942, s. 37–53);
P. R. Dahlman, Om N. G. D:s boksamling och dess öde (1933);
Friherre N. G. D. Minnesblad (1909);
B-M. Insulander, N. G. D. (Per Arvid Säve och hans samtida, red. S-O. Lindquist, T. Gislestam, U. Palmenfelt, 1992, s. 89–97);
J. Koit, N. G. D:s genealogiska samling (Släkt o. hävd, 1, 1950–51, s. 98–107);
L. Sellberg, Av kärlek till fosterland och folk: G. D. och dialektforskningen (1993);
—, En tarvlig bonde och ett sexkvarters dike: G. D. och sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren (Från bergslag och bondebygd 1999, 50, 147–160);
J. Wahlfisk, N. G. D. (Meddel. fr. Örebro läns fornminnesfören., 3, 1904);
—, N. G. D. (Fataburen 1917, s. 125–140);
B. Waldén, Den stora sjösänkningen (1940).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien