Kungl. Vitterhetsakademin


Gilljam, Gustaf Fredrik
f. 1832-07-22 — d. 1908-01-17
Kansler för rikets universitet, förutvarande statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet.

Hedersledamot
- Invald 1899-01-10 (nr 95)

Preses 1901–1905

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

SBL, SMoK.

Gertz, s. 200.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien