Kungl. Vitterhetsakademin


Hildebrand, Bror Emil
f. 1806-02-22 — d. 1884-08-30
Numismatiker, arkeolog, urkundsutgivare, riksantikvarie.

Arbetande ledamot
- Invald 1837-06-30 (nr 70)

E.o. amanuens vid KVHAA 2.4 1833–30.6.1837. Sekreterare 30.6.1837–31.12.1879

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i ATA;
Brevväxling med H. Järta i RA. [Delar av självbiogr. tr. i] B. E. H:s Lundaminnen (Gamla studentminnen från Lund, utg. av E. Wrangel, 1918, s. 137–183);
En svensk Akademiker i Frederik VI:s København. Rigsantikvar B. E. H:s Dagbogsoptegnelser [1830], [udg.] ved B. Hildebrand & V. Hermansen (Historiske Meddelelser om København, 3:1, H. 7–8, 1935, s. 395–425);
[Några H:s brev tr. i] Bref till Henrik Reuterdahl, utg. af G. Aulén (1915).

SBL, SMoK.

Ad patriam illustrandam: Hyllningsskrift till Sigurd Curman (1946);
N. Ahnlund, Svenska medeltidsurkunder (HT, 58, 1938, s. 147 f.);
B. E. H. (Kungl. Myntkabinettet 2006);
S. Bergh, Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia … (Historiska handlingar 25, bih., 1917);
—, Svenska riksarkivet 1837–1846 (1927);
Gertz, s. 130 f.;
K. Gustavsson, En ärans och lärdomens man: B. E. H. och Krapperup (2009);
V. Gödel, Riksantikvarieämbetet (1930);
B. Hildebrand, B. E. H., hans liv och gärning (Fornvännen 1934, s. 257–316);
—, C. J. Thomsen. Förteckning öfver … B. E. H:s efterlemnade boksamling … (auktionskatalog 1885);
Till B. E. H:s minne (Fornvännen 1934, s. 250 f.);
H. Hildebrand, [nekr.] (KVHAA månadsbl. 1884, s. 97–134);
O. Montelius, B. E. H. och hans museum (Minnenas bok, 1916, s. 41–48);
—, B. E. H. (KVA Levnadsteckningar, 5, 1915–20, s. 139–187);
J. Nordbladh, Mandelbrand och Hildegren: två motparter, som var alldeles för lika (En lång historia: festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen, 2005, s. 349–361);
C. T. Odhner, Inträdestal [över B. E. H.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 62, s. 13–77);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
K. Skaare, C. A. Holmboe og B. E. H. (Nulla dies sine linea: festskrift till Ian Wiséhn, 2001, s. 145–151);
H. Wieselgren, [nekr.] (Svea, 41, 1885, s. 222–225);
I. Wiséhn, C. J. Thomsen och B. E. H. 1838–1865 (Nordisk Oldkyndighed Aarbog 1988);
—, B. E. H:s arbete med myntauktioner under 1830-talet (NNÅ 1994/96, s. 256–267);
J. J. A. Worsaae, En Oldgrandskers Erindringer 1821–1847, udg. ved V. Hermansen (1934).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien