Kungl. Vitterhetsakademin


Lindberger, Örjan
f. 1912-12-31 — d. 2005-06-29
Professor i litteraturhistoria med poetik vid Stockholms universitet.

Arbetande ledamot Ff
- Invald 1975-12-02 (nr 331)

Sekreterare 1978–1982

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

P-O. Mattsson, Ö. L.: bibliografi 1932–1993 (1992);—, Ö. L. : bibliografi 1993–2002 (2002).

B. Dahl, Talmannen Birgitta Dahls anförande vid utdelningen av Letterstedt-medaljen till Ö. L. (Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1999, 75, s. 361–364); I. Jonsson, Ö. L. (Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1983, 59, s. 3–6); —, [nekr.] i KVHAAÅ 2006, s. 31–41; B. Westin, Ö. L. 90 år 31 december 2002 (Barnboken 2002, 25, s. 2 f.); —, Ö. L. in memoriam (Barnboken 2005, 28, s. 58).

Nekr. i SvD 11/7 och DN 14/7 av I. Jonsson, i DN 22/7 och SvD 26/7 av P. Thullberg, K. Sönnerlind, D. Brändström & J-S. Karlsson, i DN 26/7 och SvD 10/8 2005 av L. Furuland & S. Svensson.

Festskrifter:
Bibliografierna 1992 och 2002 utgavs med anledning av 80- resp. 90-årsdagarna.

 

 

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien