Kungl. Vitterhetsakademin


Löwenhielm, Gustaf Carl Fredrik
f. 1771-10-06 — d. 1856-07-29
Greve, envoyé i Paris, general, en av rikets herrar.

Hedersledamot
- Invald 1838-05-15 (nr 51)

Preses 1840 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA och UUB.
Excellensen grefve G. L:s papper [jämte två kritiska betänkanden af G. L.] (HT, 25, 1905, s. 237–260); D. Almqvist, En drottnings arkiv, Hans Järtas och G. L:s papper … (MRA 1948, s. 57–91); Brev från Jacob Berzelius till G. L. 1838–1839, medd. av E. Naumann (PHT, 24, 1923, s. 113–124).

SBL, SMoK.

S. Eriksson, Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget (1939); G. Heckscher, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933); G. Hornwall, Regeringskris och riksdagspolitik 1840–1841 (1951); T. T:son Höjer, Carl Johan i den stora koalitionen mot Napoleon (1935 och 1940, den senare i UU:s årsskr. 1940:4); —, Carl XIV Johan. Kronprinstiden (1943); A. Jansson, Försvarsfrågan i svensk politik från 1809 till Krimkriget (1935); C. G. Löwenhielm, Minnen, 1–3 (1927–29); L. Manderström, G. C. F. L. (KVA Lefnadsteckningar, 1, 1869–73, s. 97–110);N. Nilsson-Stjernquist, Ständerna, statsregleringen och förvaltningen … 1809–1844 (1946);C. F. Palmstierna, Sverige, Ryssland och England 1833–1855 (1932); A. Söderhjelm & C.-F. Palmstierna, Oscar I (1944).


 

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien