Kungl. Vitterhetsakademin


Mörner, Adolph Göran
f. 1773-07-27 — d. 1838-01-30
Greve, statsråd, slutligen statsminister för utrikes ärendena.


- Invald 1826-02-21 (nr 40)

Preses 1833 (1. h), 1836 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA (dep.).
Brev tr. i PHT, 15, 1913, s. 41–60, och i HT, 58, 1938, s. 186–198; Politiska skrifter rörande 1800 års riksdag samt 1809 års författningsändring af Adolf Göran Mörner gm A. Brusewitz (Historiska handlingar 25:1, 1914).

SBL, SMoK.

A. Brusewitz, Representationsfrågan vid 1809–10 års riksdag (1913); —, Studier öfver 1809 års författningskris. Den idépolitiska motsättningen (1917); E. Fahlbeck, Idéer och män (1936); A. A. Grafström, Inträdestal [över M.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 20, s. 215–258); G. Heckscher i HT, 53, 1933, s. 184–189; —, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933); HT, 2, 1882, s. 76–80; S. W. Nilsson, A. G. M:s konstitutionella åskådning (StvT, 44, 1941, s. 333–364);N. Nilsson-Stjernquist, Ständerna, statsregleringen och förvaltningen. Striden och makten över utgifterna 1809–1844 (1946);H. Schück, SA;

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien