Kungl. Vitterhetsakademin


Stierneld, Adolf Ludvig
f. 1755-09-01 — d. 1835-07-31
Friherre, överkammarherre, ståthållare på Gripsholm, historisk samlare.

Hedersledamot
- Invald 1821-01-23 (nr 36)

Preses 1822 (1. h), 1831 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

D. Almqvist, De privata arkiven (HT, 68, 1948, s. 113 ff.); S. Bergh, Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia (Historiska handlingar 25, bih., 1917);S. E. Bring, Bibliografisk handbok till Sveriges historia (1934, s. 488);O. Dixelius, Den unge Järta (1953). Rörande S:s alltmer uppmärksammade roll som urkundsförfalskare se: N. Ahnlund i HT, 54, 1934, s. 234, not 269 f.; A. Grape, Ihreska handskriftssamlingen, I (1949, s. 338, not 4); B. Hildebrand i Fornvännen 1934, s. 293, not 74; —, C. J. Thomsen, s. 648, not 17; —, i SBL, 13, s. 249; E. Hjärne [den förste moderne forskare, som närmare observerat S:s roll som urkundsförfalskare] i HT, 36, 1916, s. 14, not 1; —, Från Vasatiden till frihetstiden (1929, s. 234, not 68); S. Lindroth, Paracelsismen i Sverige … (1943, s. 55, not 2); O. Walde i Lychnos 1941, s. 29 ff.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien