Kungl. Vitterhetsakademin


Svedelius, Wilhelm Erik
f. 1816-05-05 — d. 1889-02-26
Professor i historia vid Lunds universitet, slutl. skytteansk professor i Uppsala.

Arbetande ledamot
- Invald 1858-06-01 (nr 89)

Preses 1865 (2. h), 1877 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i Västmanland-Dala nations arkiv i Uppsala, UUB och Nordiska museet.
W. E. S., Anteckningar om mitt förflutna lif (1889).
Bibliogr. över S:s tr. skr., se Alin nedan.

SMoK.

O. A[lin], W. E. S. (HT, 9, 1889, s. 155–163, m. bibliogr., s. 162 f., över S:s tr. skr.);
W. A. Bergstrand, W. E. S.: minnesteckning (1889);
A. Brusewitz, Från S. till Kjellén (StvT 1945);
O. Ingstad, Några Lundaoriginal … (Under Lundagårds kronor, 2, 1921, s. 32–36);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
G. Meyer, Två gamla Uppsalaprofessorer (Minnenas bok, 1916, s. 64 ff.);
N. F. Sander, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 4, 1889, s. 7–104);
H. Schück, SA;
E. Svensén, ”Gubben Sved” (Minnenas bok, 1916, s. 67–85);
R. Törnebladh, W. E. S. (KVA Levnadsteckningar, 4, 1899–1912, h. 4, s. 1–33).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien