Kungl. Vitterhetsakademin


Tegnér, Esaias Henrik Vilhelm
f. 1843-01-13 — d. 1928-11-21
Professor i österländska språk vid Lunds universitet.

Arbetande ledamot
- Invald 1879-03-18 (nr 102)

Preses 1886 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i LUB.

SMoK.

A. Fjelner, Skånska mannar från Lund (1935, s. 219–238);
Gertz, S. 167;
—, E. T. Ett minnestal (i G:z’ Linnéstudier, 1935, s. 66 ff.);
O. von Friesen, Inträdestal [över T.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 40, 1929, s. 17–50);
A. Kock, [nekr.] (Sthlms Dagbl. 12/1 1928);
A. Moberg, Minnesord över professor E. T. (Kungl. Hum. vet. samf. i Lund Årsberättelse 1928–29, s. XXVII–XXXIX);
H. S. Nyberg, E. T. den yngre som språkman och bibelöversättare. En essai (SA:s handlingar ifr. år 1886:71, 1959);
E. Olson, In memoriam. Minnesteckningar (1937, s. 53–59);
H. Schück, SA. Studier tillegnade Esaias Tegnér den 13 Januari 1918.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien