Kungl. Vitterhetsakademin


Tibell, Gustaf Wilhelm af
f. 1772-05-12 — d. 1832-03-08
Generallöjtnant, president i Krigskollegium, friherre 1827, historisk forskare

Hedersledamot
- Invald 1826-02-21 (nr 39)

Preses 1826 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER
Papper i Krigsarkivet; Anteckningar i medeltida genealogi och heraldik i ATA.

SMoK.

B. Hildebrand, C. J. Thomsen; —, N. J. Ekdahl och diplomatariet (Hist. studier tillägn. Nils Ahnlund 1949); J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930); B. Steckzén, Krigskollegii historia, 2–3: 1697–1865 (1937).
Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien