Kungl. Vitterhetsakademin


von Engeström Lars
f. 1751-12-24 — d. 1826-08-19
Hovkansler, slutligen greve, statsminister för utrikes ärendena och Lunds universitets kansler.

1
- Invald 1793-02-12 (nr 19)

Preses 1816 (1. h), 1821 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER
Papper i KB.
L. v. E., Minnen och anteckningar, utg. af E. Tegnér, 1–2 (1876).

SBL, SMoK.

S. Carlsson, L. v. E.: a Swedish-Polish aristocrat and patriot (Changes in two Baltic countries, ed. E. Cieslak & H. Olszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Historia, 164, 1990, s. [166]–179);L. Postén, L. v. E. och den polska författningen av den 3 maj 1791 i belysning av hans diplomatiska rapporter 1788–1791 (VSLÅ 1987, s. 109–133);H. Schück, KVHAA. 

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien