Kungl. Vitterhetsakademin


von Troil Uno
f. 1746-02-24 — d. 1803-07-27
Biskop i Linköping, slutligen ärkebiskop i Uppsala.

Hedersledamot
- Invald 1786-03-20 (nr 11)

Preses 1797 (1. h).

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB.
U. v. T:s själfbiografi och reseanteckningar (Svenska memoarer och bref, 1, utg. af H. Schück, 1900, s. 159–238);
T:s brev om Island, utg. m. inledn. av E. Fors Bergström (1933).

SMoK.

G. J. Adlerbeth, Lefvernes-beskrifning öfver … U. v. T. (KVHAA:s handlingar 9, 1811, s. 449–486);
B. Hildebrand, Kardinal Stefano Borgia och Sverige (Lychnos 1937);
Linköpings stifts herdaminne, 1, utg. af J. A. Westerlund & J. A. Setterdahl (1919, s. 110–113);
Till Linköpings stiftsbiblioteks historia, 2. U. v. T:s samling Islandica (Linköpings bibl:s handl., ny serie, 3, 1922, s. 79–105);
I. Ridbäck, Ärkebiskopen U. v. T. En biografisk skiss (SoH 2001, s. 267–284);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
—, U. v. T:s memoarer (H. Schück, Svenska bilder, 6, 1941, s. 142–1589;
G. Westling, U. v. T. såsom biskop i Linköpings stift (Kyrkohistorisk årsskrift 1915, s. 68–151);
G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 361–372).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien