Kungl. Vitterhetsakademin


Wallin, Johan Olof
f. 1779-10-15 — d. 1839-06-30
Pastor primarius i Stockholm, ordensbiskop, slutligen ärkebiskop; skald.

Hedersledamot
- Invald 1826-05-30 (nr 41)

Preses 1832 (2. h), 1836 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

En del papper i KB och i Solna hembygdsmuseum.

SMoK.

Arvet från W. En bild av J. O. W., sammanställd ur hans skrifter, av B. Olsson (1949);D. Almqvist, Från W:s barndom (Ord och bild, 57, 1948, s. 57–61); —, Den åldrade J. O. W. (PHT, 47, 1949, s. 85–118); B. von Beskow, Minnesbilder, 1 (1860), s. 1–62; A. Fryxell, Inträdestal [över W.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 21, s. 1–74); E. Fryxell i Kyrkohist. årsskr. 1909, s. 114–128; G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951, s. 451 ff.); E. Liedgren i Samlaren 1914 (s. 1–22) och Kyrkohistorisk årsskrift 1910 (s. 30–91), 1915 (s. 182–271), 1916 (s. 1–83) och 1917 (s. 1–72); —, W:s läroår som psalmdiktare 1806–12 (1916); —, J. O. W. i yngre år (1929); H. Olsson, W:s oro och ”krisen” i hans liv (Samlaren 1937, s. 35–52); —, Från W. till Fröding (1939); O. Rabenius, J. O. W. som psalmdiktare (Ord och bild, 1916, s. 65–74); E. Ramsay, Vad jag minnes om J. O. W. (Hågkomster o. livsintryck, 2, 1922, s. 9–18); J. H. Schröder, J. O. W. Minnesteckning (KVHAA:s handlingar 18, 1846, s. 305–357); M. S. Schwartz, Davidsharpan i Norden (Svea, 29, 1873, s. 132–150); H. Schück, SA; SLB 1900–1935 (1939–50); K. Trotzig, J. O. W:s härstamning (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1929); G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 393–408). 

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien