Kungl. Vitterhetsakademin


Wedberg, Carl Otto Birger
f. 1870-09-28 — d. 1945-10-02
Justitieråd, historisk-biografisk, juridisk och rättshistorisk författare.

Hedersledamot
- Invald 1929-10-17 (nr 117)

Preses 1940–6.3.1945

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Arkiv i KB.
U. Willers, B. W:s tryckta skrifter (PHT 44, 1946, s. 71– 79).

SmoK.

N. Ahnlund, B. W. in memoriam (PHT 44, 1946, s. 67–70); N. Alexanderson, Juristprofiler (1948, s. 155–165); B. Ekeberg, Inträdestal [över W.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 56, 1945, s. 25–52); G. Hafström, [nekr.] i HT, 65, 1945, s. 357 f.; H. Munktell, B. W. in memoriam (Tidsskrift for rettsvidenskap, 59, 1946, s. 341 ff.).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien