Kungl. Vitterhetsakademin

Daniel Västfjäll

Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet, har valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 3 december 2019.

Daniel Västfjäll (f.1975) disputerade i psykologi år 2002 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Mood and preference for anticipated emotions. Året efter erhöll han även en teknologie doktorsgrad i akustik vid Chalmers tekniska högskola med avhandlingen Affect as a component of perceived sound and vibration quality in aircraft. Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet sedan 2011 och en av forskarna inom den tvärvetenskapliga gruppen JEDI (judgment, emotion, decision, intuition)-lab vid Linköpings universitet, med forskare från psykologi och nationalekonomi.

 

I sin forskning sammanför Daniel Västfjäll två grundläggande fält inom psykologin: emotioner och kognition. I synnerhet undersöker han hur känslor uppstår och hur de påverkar mänskliga beteenden och beslut i vardagen, både på individ- och på samhällsnivå. Ett annat centralt tema i hans forskning är beslutsfattande. Daniel Västfjäll kan redovisa en mycket omfattande produktion av böcker och bokkapitel samt artiklar i högt ansedda vetenskapliga tidskrifter. En av de frågor som han behandlat i flera projekt är de psykologiska faktorer - känslor, värderingar och tankar - som påverkar människors beslut att hjälpa andra. Han har bland annat för projektet Promoting cooperation and prosocial behavior erhållit Vetenskapsrådet prestigefyllda anslag för Excellent Young Researchers. Han är en drivande kraft i projektet Introspection and charitable giving, finansierat av National Science Foundation, samt i det VR-finansierade projektet Prominence and charitable giving. Projekten har rapporterats i flera av världens främsta vetenskapliga tidskrifter.

Bland Daniel Västfjälls många forskningsprojekt finns också en rad studier kring känslors betydelse för riskbedömningar och beslutsfattande. Han har dessutom drivit kvalificerade studier i ett antal andra delområden inom psykologi, exempelvis relationen mellan auditiva och andra perceptuella intryck och känsloupplevelser, numerisk kognition och beslutfattande samt ålderseffekter i riskbedömningar. Daniel Västfjäll ingår i redaktörsgruppen för flera internationella tidskrifter och han är ledamot i Nationalkommittén för psykologi (under Kungl. Vetenskapsakademien), ordförande i beredningsgruppen för psykologi på Vetenskapsrådet, samt Senior scientist i den internationella gruppen Decision Research med bas i Oregon, USA.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen