Kungl. Vitterhetsakademin

Göran Blomqvist

Göran Blomqvist har valts in som svensk korresponderande ledamot. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 4 juni 2019.

Göran Blomqvist disputerade år 1992 i historia vid Lunds universitet med avhandlingen Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück (Bibliotheca historica Lundensis 71). Han innehade docentur och postdoc-tjänst i Lund 1992 - 1998, var kanslichef för det teologiska och humanistiska fakultetskansliet i Lund 1999 - 2000 och verkställande direktör för Universitetslärarförbundet 2001 -2006.

År 2007 tillträdde Göran Blomqvist posten som verkställande direktör för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ), en tjänst som han lämnade med pension den 28 februari 2019. Under åren som direktör för RJ har Göran Blomqvist haft flera betydelsefulla förtroendeuppdrag i den svenska och europeiska vetenskapliga stiftelsevärlden, bl.a. som ledamot av Nobelsymposiekommittén 2007–2013, ledamot av Governing Counciloch Management Committee i European Foundation Centre 2007–2017 och av de stora europeiska stiftelsernas samarbetsorgan Haagklubben sedan 2007. Åren 2011–2017 var han senator i det tyska Max-Planck-Gesellschaft.

Göran Blomqvist har, främst i sin verksamhet som RJs verkställande direktör, gjort en betydande insats för svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Göran Blomqvist är korresponderande ledamot av Svenska Litteratursällskapet i Finland och av Kungl. Skytteanska Samfundet i Umeå.

Publicerad den  

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien