Kungl. Vitterhetsakademin

Jens Rydgren

Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet, har valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 1 juni 2021.

Jens Rydgren disputerade vid Stockholms universitet 2002 på avhandlingen Political Protest and Ethno-Nationalist Mobilization: The Case of the French Front National och utnämndes till docent i sociologi 2004.

Jens Rydgrens forskning har till stor del rört sig inom området politisk sociologi och har bland annat behandlat etniska konflikter, främlingsfientlighet, nationalism och framväxten av högerradikala partier. Hans produktion innefattar ett tiotal böcker (inklusive redaktörskap), ett 50-tal artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter och ett 30-tal bokkapitel. I hans omfattande produktion kan nämnas From Tax Populism to Ethnic Nationalism. Radical Right-wing Populism in Sweden (2006, svensk version 2005), The Oxford Handbook of the Radical Right (Rydgren, J. ed., 2018) och The Battle over Working Class Voters: How Social Democracy has Responded to the Populist Radical Right in the Nordic Countries (Salo, S. & Rydgren, J., 2021). Rydgren har också publicerat sig på svenska, och belyst samhällsvetenskapliga frågor i ett bredare perspektiv, som i antologin Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar (Edling, C. & Rydgren, J. eds. 2015).

Rydgren har varit gästforskare vid ett flertal framstående institutioner och universitet, som École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) och de sociologiska institutionerna vid Harvard University och Colombia University. Han har beviljats flera stora forskningsanslag, bl.a. ett Starting Grant från ERC (European Research Council).

Jens Rydgren har haft många uppdrag både inom och utom universitetsvärlden: bland annat som ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för sociologi och Centrala Etikprövningsnämnden. Han har också varit starkt engagerad i samverkan med det omgivande samhället, som inbjuden talare i många sammanhang och i media.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen