Kungliga Vitterhetsakademin

Ny bok om Sveriges unika och storslagna kartarbete under 1600-talet

Boken Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680. Från idé till tolvtusen kartor är den första övergripande studien av 1600-talets geometriska kartering. Författaren Clas Tollin ger en samlad beskrivning av karteringens förlopp, hur arbetet framskred i olika delar av landet och vilka områden som blev utan kartor.
Under 25 år från 1630 till 1655 skedde en systematisk storskalig kartering av dåvarande Sveriges byar och gårdar från Öland i söder till Tornedalen i norr och från Värmland i väster till Karelen i Öster.

—Utan 1630- och 1640-talens arbete med geometriska kartor hade lantmäteriet aldrig fått den grund och organisatoriska stabilitet samt den kunskapstradition som fortfarande är kännetecknande för svenskt lantmäteri. Kartarbetet är ensamt i sitt slag i världen, inget annat land har så tidigt utbildat och anställt en kår av statliga lantmätare för att genomföra ett liknande uppdrag, säger författaren Clas Tollin.

I april 1628 gav Gustav II Adolf i uppdrag till Anders Bure, nyutnämnd generalmatematiker, att genomföra en systematisk storskalig kartering av hela det dåvarande Sverige. Under två decennier utbildades en kår av statliga lantmätare och ett unikt arbete med att kartera den svenska landsbygden inleddes. Tack vare stormaktstidens arkivhållning och senare tiders lantmäteri har kartmaterialet bevarats – ensamt i sitt slag i världen. För första gången kan vi nu följa lantmätarnas idoga arbete och karteringens utveckling över tid. I de storskaliga kartorna framträder en detaljrik bild av landskapet, markanvändningen och olika slags bebyggelser och anläggningar i stormaktstidens Sverige.

information

Författaren Clas Tollin, fil. dr i kulturgeografi och docent i agrarhistoria, är verksam som lektor och forskare vid Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har varit projektledare för Nationalutgåvan av de äldre geometriska kartorna vid Riksarkivet.

Boken är utgiven i samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Riksarkivet.

Kartorna är fritt tillgängliga som högupplösta bilder via Riksarkivet här.

Fakta om boken
464 sidor, inbunden, illustrerad
Utgivningsdatum: 7 juni 2021
Pris: 380 kr inkl moms
Serie: Handlingar. Antikvariska serien 58 samt Skrifter utgivna av Riksarkivet 43
ISSN 0083-6761 och 1402-4705
ISBN 978-91-88763-24-2
Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Distribution via Eddy.se. Beställ här.

För ytterligare information, kontakt med författarna eller recensionsexemplar kontakta:

Jenni Hjohlman, publikationsansvarig, Kungl. Vitterhetsakademien, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 87.

Publicerad den   Publikationer

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien