Kungl. Vitterhetsakademin

ALLEA:s presidium uttalar sitt stöd för Ukraina, dess medborgare och akademiska institutioner

ALLEA, Alla Europeiska Akademier, reagerar med chock och djup beklagan på Rysslands militära intrång i Ukraina. Vi uppmanar den ryska regeringen att respektera de internationella konventionerna om skydd av civila och kulturföremål och uttrycker vår djupa oro för våra akademiska kollegors säkerhet.

ALLEA noterar den fara detta utgör för Ukrainas vetenskapliga institutioner, akademiker och internationell forskningssamverkan och har uttryckt sin fulla solidaritet och sitt stöd för sin ukrainska medlem, Ukrainas nationella vetenskapsakademi. Även medlemmar av det ryska forskarsamhället, som har uttalat sig mot de nuvarande angreppen, kan hotas. För att skydda akademisk frihet och vetenskapens och forskningens autonomi kommer vi att noga bevaka situationen och överväga att vidta ytterligare passande åtgärder till stöd för vår ukrainska medlemsakademi, dess ledamöter och akademiska samfund.

Det finns ingen legitimitet för de ingrepp som vidtagits för att sabotera den ukrainska nationens fred, stabilitet och autonomi. I dessa svåra tider står vi upp mot den ryska regeringens uppenbara attacker mot en suverän stat, mot demokratin och mot oskyldiga människor.

Läs mer på ALLEA.org

om allea

ALLEA är den europeiska federationen för vetenskap och humaniora. Den representerar mer än 50 akademier från över 40 länder i Europa. Sedan grundandet 1994, för ALLEA sina medlemmars talan på den europeiska och internationella scenen, främjar vetenskap som globalt intresse och underlättar vetenskapligt samarbete över gränser och discipliner. Tillsammans med sina medlemsakademier arbetar ALLEA för att förbättra förutsättningarna för forskning, tillhandahålla oberoende och tvärvetenskaplig rådgivning samt stärka vetenskapens roll i samhället. Därigenom samlar den de europeiska akademiernas intellektuella framsteg och erfarenheter till gagn för forskarsamhället, beslutsfattare och allmänheten.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen