Kungl. Vitterhetsakademin

Vitterhetsakademien och Gustav Adolfs Akademien uttrycker oro för det ukrainska kulturarvet

Med anledning av situationen i Ukraina har följande yttrande ställts till Ryska ambassadören i Stockholm, Ryska Vetenskapsakademien, Det ryska statsarkivet i Moskva, Det ryska statsarkivet för litteratur och konst i Moskva, Ryska statsbiblioteket i Moskva, Ryska nationalbiblioteket i S:t Petersburg, Statliga historiska museet i Moskva samt Eremitaget i S:t Petersburg.

Yttrande av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Det är med bestörtning som vi nås av nyheterna att Ukraina sedan i torsdags invaderas av ryska trupper efter beslut av president Putin. Invasionen har lett till och kommer att leda till tragiska konsekvenser, med många döda och sårade. Dessutom finns det stora risker att det ukrainska kulturarvet förstörs, plundras och förskingras.

Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm och Kungl. Gustav Adolfs Akademien i Uppsala vill med detta uttalande uttrycka vår oro för det som nu sker med det ovärderliga ukrainska kulturarvet, i form av historiska monument, arkiv, bibliotek och museisamlingar. Båda dessa svenska akademier är djupt engagerade i frågor om bevarandet av kulturarv, nationellt såväl som internationellt, och vi har noga följt de senaste dagarnas händelser i Ukraina. Vi vill därför understryka att Ryssland såväl som Ukraina har undertecknat Haag-konventionen från 1954 rörande skydd av kulturella lämningar i händelse av väpnade konflikter, och vi vill således betona att denna konvention måste efterlevas. Dessutom innebär direkta attacker mot personal som skyddar kulturarvet en allvarlig kränkning av internationell humanitär lag.

Vi vänder oss därför i denna svåra stund till våra ryska kollegor inom arkiv, bibliotek och museer samt till vår systerakademi, med uppmaning om stöd och hjälp i ansträngningarna att skydda det ovärderliga ukrainska kulturarvet, från att förstöras, plundras eller förskingras från ukrainska arkiv, bibliotek och museer.

Stockholm och Uppsala den 1 mars 2022

Peter Gillgren, Preses

Kungl. Vitterhetsakademien

Lars-Erik Edlund, Preses 

Kungl. Gustav Adolfs Akademien


Läs hela yttrandet (ryska) Pdf, 773.7 kB.


Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen