Kungl. Vitterhetsakademin

Ny handbok om medeltida skriftkultur

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären. Flera akademiledamöter deltar i volymen som bygger på det senaste kunskapsläget och som samlar ett tjugotal av Sveriges främsta medeltidsforskare. Redaktör är Jonas Nordin, Avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet. Akademien delfinansierade forskningsprojektet som boken baseras på.

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en ny handbok om medeltida skriftkultur. De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, över skriftsystemens och illustrationskonstens utveckling, till användning, utbyte och samlande av böcker i både handskrift och tryck.

Akademiledamöterna Janken Myrdal, Anders Piltz och korresponderande ledamot Claes Gejrot medverkar i volymen som har sakkunniggranskats av utländske ledamoten Jan von Bonsdorff. Övriga medverkande skribenter är bland andra Erika Kihlman, Stockholms universitet, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Stockholms universitet, Jonas Nordin, Lunds universitet, och Elin Andersson, Kungl. Biblioteket/Roggebiblioteket. Jonas Nordin, Avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet, är redaktör.

Boken är utgiven i serien Mediehistoriskt arkiv och kan beställas via nätbokhandeln. Boken kan även laddas ned gratis som e-bok.

Kodex är en utlöpare av projektet TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu som finansierades av Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond genom satsningen Samlingarna och forskningen. TTT-projektet gick bland annat ut på att utveckla handskriftskatalogen Manuscripta och fylla den med innehåll. Projektet ledde fram till nyvunnen kunskap som nu alltså har sammanställts i Kodex.

Medeltidsseminariet
Måndagen den 14 november kl. 15–17 hålls ett seminarium på Stockholms universitet (även via Zoom) om boken med bland andra Jonas Nordin. Läs mer här.

Publicerad den   Övrigt

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien