Kungl. Vitterhetsakademin

Nya akademiforskare inom humaniora och samhällsvetenskap

Vitterhetsakademien har utsett forskarna Gabriela Argüello, Sebastian Cöllen, John L. Huisman, Marios Iacovides och Gustav Zamore till akademiforskare inom områdena Rättsvetenskapen i klimatomställningen, Kognition – språk och estetik samt Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten. De fem akademiforskartjänsterna är treåriga med möjlighet till två års förlängning.

Gabriela Argüello, Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Rättsvetenskapen i klimatomställningen med projektet “Just Energy Transition for the Ocean: Offshore renewable energy and the legal construction of ocean multi-use spaces”. Gabriela Argüello är juris dr (2018) och forskare vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Inom ramen för sin akademiforskartjänst kommer hon att undersöka internationell havsrätt och lokala regelverk utifrån behovet av att producera förnybar energi till havs, vilket kan bidra till klimatomställningen. Frågan kompliceras av hur inte enbart nationella intressen, sjöfarten och fiskerinäringar etc. ska kunna samsas utan även av hur haven ska skyddas i denna process. Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

Sebastian Cöllen, Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Kognition – språk och estetik med projektet ”Att säga det outsägliga. En kognitionslingvistisk analys av metaforikens funktion i Mechthild von Magdeburgs mystika verk” vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet. Sebastian Cöllen är teol. dr i religionshistoria (2011) och fil. dr i tyska (2019) och har bland annat varit verksam vid Uppsala universitetsbibliotek. I sitt projekt avser Sebastian Cöllen att undersöka texter av Mechthild von Magdeburg utifrån ett kognitionslingvistiskt perspektiv. Fokus ligger på metaforer med funktionen att utmana språkets gränstrakter, passager som manar till tystnad och eftertanke. Ett av syftena är att pröva nyare kognitionsteori mot ett äldre material för att därigenom skapa både ny förståelse av de medeltida texterna och metodutveckling.
Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

John L. Huisman, Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Kognition – språk och estetik med projektet ”Variation and change in body part semantics across Indo‐European”. John L. Huisman har en PhD i lingvistik (2021) och är forskare vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. I sitt projekt kommer John L. Huisman att undersöka relationen mellan kropp, begrepp och språk utifrån hypotesen att föreställningar om kroppen inte är universella utan varierar historiskt och lokalt i ett samspel med språk och begrepp. Arbetet kommer bland annat att utgå ifrån intervjumaterial och en språkhistorisk databas av metaforer på olika språk. Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

Marios Iacovides, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Rättsvetenskapen i klimatomställningen med projektet “The Green Deal, Sustainability and EU Competition Law and Policy: Futureproofing Competition for 2050”. Marios Iacovides är juris dr (2016) och universitetslektor i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Inom ramen för sin akademiforskartjänst kommer han att undersöka målen för den traditionella konkurrensrätten om låga priser och ekonomisk tillväxt inom Europeiska unionen i förhållande till målet om klimatomställning, och även social och ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Idéer om såväl “green-growth” som “de-growth” ska också undersökas i relation till aktuell lagstiftning. Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

Gustav Zamore, Historiska institutionen vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten med projektet ”Ecclesiastical Authority and Spatial Practices of Resistance in Western Europe, ca. 1050–1450” vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet. Gustav Zamore har en PhD i medeltidshistoria (2016) och har bland annat varit verksam som Marie Skłodowska-Curie fellow vid University of Cambridge. I sitt projekt avser han att undersöka kyrkorummet och andra sakrala platser som arenor för politiska konflikter och motståndspraktiker. Projektet bygger vidare på Zamores forskning i Cambridge där han bland annat har skapat en databas med material för sitt projekt. Projektet knyter an till pågående och livaktig forskning om sakrala platser, men där frågor om sådana platser som rum för motstånd och protest mestadels har förbisetts. Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

Vitterhetsakademien finansierar de nya akademiforskartjänsterna, för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, för att stärka forskningen inom de utvalda områdena. Tjänsterna, som är treåriga med möjlighet till två års förlängning, förläggs till valfritt svenskt lärosäte.

Information om aktuella och tidigare akademiforskare.

Publicerad den   Övrigt

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen