Kungl. Vitterhetsakademin

Akademiens priser och medaljer 2023

Pristagare och medaljörer för 2023, framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap, har nu utsetts. Årets belöningar delas ut vid Akademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars.

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning tilldelas professor Torsten Persson, Stockholm, för hans internationellt erkända, banbrytande bidrag till förståelsen av samspelet mellan politik och ekonomi, särskilt sambandet mellan konstitutionella villkor och ekonomisk politik. Prissumman är 700 000 kronor.

De Rettigska priserna om 250 000 kronor vardera tilldelas:

Christina Kullberg, professor i franska vid Uppsala universitet, för hennes framstående och produktiva forskning inom det litteraturvetenskapliga fältet ”världslitteratur”, där hon tar sig an romankonst, poesi, reselitteratur och historieskrivning med inspiration från t.ex. etnografi och antropologi, diskursanalys och översättningsforskning.

Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, för hans banbrytande framsteg inom demokratiforskningen, dels genom teoretisk utveckling av olika demokratimodeller, dels genom att skapa operationella mått för teoretiska begrepp och därefter konstruera en infrastruktur för att kunna mäta demokrati över tid och rum.

Uno Lindgrens pris tilldelas docent Carla Killander Cariboni, för hennes forskning om den svenske 1700-talsresenären Jacob Jonas Björnståhl, där hon bidrar till bilden av Björnståhl som en upplysningsman starkt influerad av fransk vetenskap och kultur. Prissumman är 75 000 kronor.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet är i år inriktat mot historia och tilldelas lärarna Patrik Andersson, Vansbro Utbildningscenter, och Katarina Kvennberg, Katedralskolan i Lund. Prissumman är 50 000 kronor var samt 20 000 kronor till respektive skolbibliotek. Se även separat pressmeddelande om lärarpristagarna.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten tilldelas fil. och teol. dr Tobias Andersson, Uppsala, fil.dr Olov Lund, Stockholm, och fil.dr Fredrik Sixtensson, Stockholm. Prissumman är 50 000 kr var.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas professor emeritus Kerstin Smeds, Umeå universitet, för hennes betydelsefulla insatser för att introducera, beforska och bygga upp museologin i Sverige.

Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Vitterhetsakademiens tillsynsperson Elisabet Lagerström, Stjernsunds slott, för hennes engagerade insatser i bevarandet och utvecklingen av en värdefull kulturmiljö.

Årets priser och medaljer delas ut vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars. Foton från ceremonin kommer att finnas tillgängliga från den 21 mars.

Motiveringar och mer information om de olika priserna finns här.

Mottagare av Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2023 meddelas senare.

Om Vitterhetsakademiens priser

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. De största priserna är Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (två priser à 250 000 kr). Dessa priser, liksom flera mindre priser, delas ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien