Kungl. Vitterhetsakademin

Fredrik Charpentier Ljungqvist och Karina Vamling.

Rettigska priserna
2022

De Rettigska priserna 2022 tilldelas forskarna:

Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i både historia och naturgeografi, Stockholms universitet, och Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala, för hans tvärvetenskapliga arbeten rörande klimat och sjukdomar i ett långtidsperspektiv som tydliggör betydelsen av humanistiska och historiska perspektiv för avgörande dagsaktuella frågor.

Karina Vamling, professor vid Institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet, för hennes betydande insatser för att sprida kunskap om Kaukasusområdet, hennes studier av kaukasiska språk och uppbyggnaden av forsknings- och undervisningsmiljöer inom Kaukasusstudier.

Prissumman är 250 000 till var och en av pristagarna.

Om Rettigska priset

Rettigska priset delas ut till framstående forskare inom Akademiens verksamhetsområde. Sedan 2018 delas två priser ut, ett i vardera klass. Utdelas varje år, prissumma 250 000 kronor.


Det Rettigska priset delades första gången ut 1956. Priset ingick i makarna Rettigs stora donation och prissumman utgår ur Rettigska kulturstiftelsens avkastningsmedel. Enligt donationen: "Ett pris att årligen utdelas såsom uppmuntran och belöning till någon framstående eller lovande forskare inom Akademiens verksamhetsområde."

2021 Docent Erika Weiberg och professor Jesper Olsson
2020 Professor Anna Dahlgren, Stockholm och professor Paula Henrikson, Uppsala
2019 Professor Merja Kytö, Uppsala
2018 Professor Maria Koptjevskaja Tamm, Bromma och
professor Sven-Eric Liedman, Göteborg
2017 Professor Lars Bergström, Stockholm
2016 Professor Johan Callmer, Lund
2015 Professor Hans Helander, Uppsala
2014 Docent Lennart Samuelson
2013 Professor Kurt Johannesson, Uppsala
2011 Docent Anna-Sofia Maurin, Lund
2010 Professor Olle Ferm, Stockholm
2009 Professor Ulla-Britta Lagerroth, Lund
2008 Professor emeritus Evert Baudou
2007 Professor Anders Cullhed, Stockholm
2006 Professor Allan Ellenius, Uppsala
2005 Professor Birgit Stolt, Uppsala
2004 Professor Ulla Ehrensvärd, Stockholm

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen