Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2022/1

Nummer 2022:1 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I årets första nummer hittar ni bidrag från Dalarna, Sápmi, Åland, Danmark och Mälardalen, med studier av keramik, metallsmycken och människoben - och mycket mer: Ole Stilborg & Joakim Wehlin "2 000 år utan keramik? Mot en förståelse av keramiktraditionens försvinnande i Dalarna under mellanneolitikum.", Leszek Gardela "Miniatures with nine studs: Interdisciplinary explorations of a new type of Viking Age artefact.", Markus Fjellström, Kerstin Lidén & Gunilla Eriksson "Fishing at Vivallen: Stable isotope analysis of individuals from a South Saami burial ground.", Elisabeth Holmqvist & Kristin Ilves "A compositional study of a gold-plated Viking Age pendant from the Åland Islands.", Helena Rosengren & Herman Bengtsson "En nyfunnen medeltida sigillstamp.". Mats G Larsson debatterar lokaliseringen av Mora Ting samt recensioner av böcker av Henrik Ranby, Peter Carelli och Sven Rosborn.

För ny prenumeration mejla order@bokorder.se

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2022:1

Register

Volym 117:1, 2022

Artiklar

1 Stilborg, O. & Wehlin, J. 2 000 år utan keramik? Mot en förståelse av keramiktraditionens försvinnande i Dalarna under mellanneolitikum.

15 Gardeła, L. Miniatures with nine studs: Interdisciplinary explorations of a new type of Viking Age artefact.

37 Fjellström, M., Lidén, K. & Eriksson, G. Fishing at Vivallen: Stable isotope analysis of individuals from a South Saami burial ground.

Korta meddelanden

58 Rosengren, H. & Bengtsson, H. En nyfunnen medeltida sigillstamp.

63 Holmqvist, E. & Ilves, K. A compositional study of a gold-plated Viking Age pendant from the Åland Islands.

Debatt

68 Larsson, M. G. Mora ting.

Recensioner

Samtliga recensioner

73 Ranby, H. Åkdon, blick och landskap: Om relationer mellan kommunikationer, Kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne. Anmälan av K. Jennbert.

75 Carelli, P. En synnerligen vacker och blomstrande stad: Historisk-arkeologiska perspektiv på Norrköpings äldre historia (ca 1000–1800). Anmälan av H. Andersson.

76 Rosborn, S. (med bidrag av Sielski, T.). Vikingakungens guldskatt: Om upptäckten av ett unikt manuskript, kung Harald Blåtands grav och placeringen av fästet Jomsborg. Anmälan av K. Villads Jensen & W. Jezierski.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

 


Lösnummer90 krHelårsprenumeration (4 nr)300 krHelårsprenumeration utlandet350 kr


För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien