Kungl. Vitterhetsakademin

Hans Järta och litteraturen. Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv 1809–1825

Hans Järta och litteraturen. Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv 1809–1825

Författare: DIXELIUS, Olof
ISBN: 91-7192-061-7
ISSN: 0083-677X
Antal sidor: 178
Utgivningsår: 1973
Serie: Handlingar Filologisk-filosofiska serien 12

Beställningsinformation: eddy.se

(Hans Järta and literature. Hans Järta in literary and cultural politics in the romantic era 1809–1825)

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien