Kungl. Vitterhetsakademin

Stensjö. En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

Stensjö. En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

Författare: Roeck Hansén, Birgitta (red.)
ISBN: 978-91-7402-377-0
ISSN:
Antal sidor: 263
Utgivningsår: 2008
Serie: Kulturfastigheter 06

Beställningsinformation: eddy.se

Stensjö by – nära Oskarshamn – kan sägas utgöra en liten förindustriell småländsk by med ett omgivande kulturlandskap som har stora natur- och kulturvärden i form av främst ängs- och hagmarker, ändre byggnader, vägar och hägnadssystem. Den välbevarade miljön har ett betydande kulturhistoriskt intresse och representerar bondesverige för ca 100 år sedan.

Boken presenterar en vetenskaplig undersökning av Stensjö som genomförts de senaste åren med fokus på befolkning, bebyggelse och odling. Den oskiftade byn ägdes inom samma släkt i 300 år under 7 generationer, och vi följer hur det gick till när gårdarna ärvdes inom släktens ram och hur befolkningen i byn utvecklades, både de jordägande och de anställda. En analys av ett pollenprov visar hur marknadsanvändningen har skiftat från de första tecknen på röjning av marken under stenåldern. Boken illustreras bl.a. av ett stort antal fotografier från 1920-talet som visar livet i byn och de människor som bodde där.

Medverkande författare: Birgitta Roeck Hansen, Elisabeth Almgren, Elisabeth Wennersten och Solveig Fagerlund.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien