Kungl. Vitterhetsakademin

Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet

Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet

Författare: Ericsson, Alf (red.)
ISBN: 978-91-7402-374-9
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 269
Utgivningsår: 2008
Serie: KVHAA Konferenser 68

Beställningsinformation: eddy.se

Artiklarna i den här volymen presenterades vid ett seminarium som ägde rum på Kungl. Vitterhetsakademien den 25–26 oktober 2006. Seminariet var en tillbakablick på ett forskningsfält där professor Ulf Sporrong varit verksam i fyra decennier. Sporrong har skrivit både den inledande och den avslutande artikeln.

Syftet med seminariet var att teckna en bild av var forskningen står på detta område i dag. En del artiklar redovisar avslutade undersökningar, andra presenterar pågående forskning. Seminariet uppehöll sig inom gränserna för dagens Sverige och Finland, vilket innebär att tidigare danska och norska landskap också togs upp till diskussion.

Inom gränserna för det medeltida svenska riket kan en stor regional mångfald urskiljas på jordvärderingarnas område. Även om seminariets fokus låg på jordvärderingssystem berördes också hur dessa konkret har manifesterats på marken i form av skiften och andra indelningar. Även maktpolitiska och ekonomiska frågor som skatter och jordprisers utveckling behandlades.

Medverkande författare: Madeleine Bonow, Södertörns högskola; Alf Ericsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala; Ådel Vestbö-Franzén, Jönköpings läns museum; Bo Franzén, Stockholms universitet; Thomas Lindkvist, Göteborgs universitet; Janken Myrdal, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala; Mars Riddersporre, Malmö kulturmiljö; Birgitta Roeck Hansen, Stockholms universitet; Tryggve Siltberg, Landsarkivet i Visby; Ulf Sporrong, KVHAA; Clas Tollin, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala; Elisabeth Wennersten, Stockholm.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen