Kungl. Vitterhetsakademin

Klassisk filologi i Sverige. Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

Klassisk filologi i Sverige. Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

Författare: Cullhed, Eric & Lindberg, Bo (eds)
ISBN: 978-91-7402-439-5
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 254
Utgivningsår: 2015
Serie: KVHAA Konferenser 89

Beställningsinformation: eddy.se (även för fri nedladdning i pdf-format)

Den klassiska filologin är en gammal vetenskap. Den står i ett motsägelsefullt förhållande till det antika arvets betydelse. Nyorienteringarna i filologin har vanligen inträffat i samband med att filologin emanciperats från sina olika användningar i politik, kultur och skola; förenklat uttryckt: när antikens inflytande minskat har filologin ryckt framåt.

Den här boken är resultatet av ett symposium i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens regi våren 2014. Den är ett uttryck för ett reflektivt medvetande bland svenska klassiska filologer om den egna disciplinens historiska förvandlingar. Den avspeglar nyfikenhet på den svenska traditionen, på överspelade inriktningar som tas upp igen och på bortglömda filologiska insatser men pekar också på nya forskningsfält. Bidragen är ordnade i fyra grupper:

- reflexioner över de klassiska studiernas ställning,

- kommentarer till moderna inriktningar inom filologin,

- översättningar som en fundamental men bortglömd dimension av det filologiska arbetet, samt

- några signifikanta öden och episoder i disciplinens historia.

Redaktörer: Eric Cullhed, Uppsala & Bo Lindberg, Göteborg

Författare: Johanna Akujärvi, Anna Blennow, Erik Bohlin, Eric Cullhed, Sigrid Schottenius Cullhed, Hans Helander, Paula Henrikson, Dimitrios Iordanoglou, Tore Janson, Erika Kihlman, Bo Lindberg, Lars Nordgren, Johannes Siapkas, Lars-Göran Sundell & David Westberg.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen