Kungl. Vitterhetsakademin

Konsten och det nationella. Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

Konsten och det nationella. Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

Författare: Olin, Martin (red.)
ISBN: 978-91-7402-407-4
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 291
Utgivningsår: 2013
Serie: KVHAA Konferenser 76

Beställningsinformation: eddy.se

Nationalism och nationalromantik i olika skepnader var under decennierna kring 1900 dominerande paradigm. Forskare inom den unga disciplinen konstvetenskap såg som sin uppgift att finna principerna bakom ett folks konstskapande. Sökandet efter typiska stildrag utifrån nation, område eller etnisk grupp ledde ibland till förvånande resultat. Tyska konsthistoriker hävdade att Michelangelos konst genom sin individualism och själsdjup förkroppsligade germanska snarare än sydländska principer. Var Michelangelo i själva verket tysk?

I Sverige var kulturarvet kult, en inspirationskälla för både nationalkänsla och samtidskonst. Inom konsthantverket lyftes äldre förebilder fram i smakhöjande syfte. Tanken på en nationalstil, förankrad i svensk historia och natur, tedde sig självklar.

Konferensskriften vill kasta ljus över forskning, kritik och idédebatt i skärningsfältet mellan konsten och det nationella från slutet av 1800-talet till och med andra världskriget. I fjorton essäer granskar svenska och tyska forskare den tidiga konstvetenskapens förhållande till nationalism.

Martin Olin (red.) är intendent vid Nationalmuseum och docent i konstvetenskap.

Skriften innehåller artiklar av: Anders Bergström, Jan von Bonsdorff, Hans Henrik Brummer, Victor Edman, Sabrina Norlander Eliasson, Peter Gillgren, Inga Lena Ångström Grandien, Joseph Imorde, Andrea Kollnitz, Lars Olof Larsson, Magnus Olausson, Martin Olin, Karin Sidén och Christina Zetterlund.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien