Kungl. Vitterhetsakademin

Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

Författare: Hermerén, Göran (red.)
ISBN: 91-7402-357-8
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 194
Utgivningsår: 2006
Serie: KVHAA Konferenser 61

Beställningsinformation: eddy.se

Boken innehåller föredrag från ett symposium som hölls på Vitterhetsakademien i maj 2004. Symposiet blev ett spännande möte mellan personer med erfarenheter från arkitektur, biologi, estetik, filosofi, konst- och musikvetenskap, kulturförvaltning, psykologi, socialmedicin, psykiatri, psykosocial medicin och zoologi.

Betydelsefull forskning rörande estetiska ämnen har under senare tid bedrivits inom ämnen som inte tillhör den traditionella estetiken. Denna forskning har bidragit till att vitalisera estetiken och understrukit dess betydelse ur en rad aspekter. Det gäller här forskning av olika slag som har det gemensamt att de vidgar betydelsen av estetiska upplevelser och sätter in dem i ett större sammanhang.

Medverkande författare: Lars Olov Bygren, Umeå; Bengt Edlund, Lund; Alf Gabrielsson, Uppsala; Göran Hermerén, Lund; Sören Nielzén, Lund; Gertrud Olsson, Stockholm; Olle Olsson, Lund; Michael Ranta, Stockholm; Sverre Sjölander, Linköping; Gudmund Smith, Lund; Töres Theorell, Stockholm; Carl-Adam Wachtmeister, Stockholm; Maj-Brit Wadell, Göteborg; Gudrun Vahlquist, Stockholm, Britt-Maj Wikström, Stockholm; Lars-Olof Åhlberg, Uppsala.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien