Kungl. Vitterhetsakademin

När religiösa texter blir besvärliga. Hermeneutisk-etiska frågor inför religiösa texter

När religiösa texter blir besvärliga. Hermeneutisk-etiska frågor inför religiösa texter

Författare: Hartman, Lars (red.)
ISBN: 91-7402-366-7
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 162
Utgivningsår: 2007
Serie: KVHAA Konferenser 64

Beställningsinformation: eddy.se

Problemen med att tolka olika religioners religiösa texter har alltmer kommit i centrum av de senare årens debatt. Det gäller såväl den judiska Torah, den kristna Bibeln som Koranen. Hur en text tolkas kan bli en fråga om vilka seder och bruk man får förverkliga, om vilka samlevnadsformer som accepteras, eller bokstavligen om liv och död för enskilda människor eller samhällen.

Vad är då en rätt tolkning av en religiös text? Kan en sådan text betyda vad som helst? Eller får den tas som intäkt för snart sagt vad som helst? Hur hanterar man inom en religion besvärliga texter som ingår i de nedärvda auktoritativa skrifterna, ja sådana som rentav är moraliskt tvivelaktiga?

Frågor som de nämnda tas upp ur olika synvinklar i artiklarna i denna bok. De lades fram och diskuterades vid ett mångvetenskapligt symposium på Vitterhetsakademien i Stockholm i maj 2006. Det är främst texter ur Bibeln som behandlas, medan t.ex. relateringar till islam främst förekom i diskussionerna.

Medverkande författare: Per Block, nya testamentets exegetik; Thomas Ekstrand, systematisk teologi; Gabriella Gustafsson, religionshistoria; Lars Hartman, nya testamentets exegetik; Eberhard Herrmann, religionsfilosofi; Anders Jeffner, tros- och livsåskådningsvetenskap; Karin Johannesson, religionsfilosofi; Inger Ljung, gamla testamentets exegetik; Mattias Martinson, systematisk teologi; Birger Olsson, nya testamentets exegetik; Mikael Sjöberg, gamla testamentets exegetik.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen