Kungl. Vitterhetsakademin

Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria

Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria

Författare: Lindberg, Bo (red.)
ISBN: 91-7402-349-7
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 201
Utgivningsår: 2005
Serie: KVHAA Konferenser 59

Beställningsinformation: eddy.se

Vi beskriver, ordnar och hanterar verkligheten med hjälp av begrepp. Begreppshistoria handlar om hur dessa begrepp uppstått och förändrats. Begreppen kan vara filosofiska, estetiska, moraliska eller politiska; de kan vara abstrakta och teoretiska men också tillfälliga och modebetonade.

Honnörsord och metaforer hör till begreppshistorien likaväl som vetenskapens grundbegrepp. Alla har de sitt ursprung någonstans i historien och har förändrats mer eller mindre till sin innebörd. Samma begrepp kan uppträda under olika namn, men flera namn kan också beteckna samma begrepp. Ett av begreppshistoriens metodiska problem är att hålla på reda på skillnaden mellan ord och begrepp. Samtidigt är begreppens bindning till orden garanten för begreppshistoriens förbindelse med vardagsspråket; däri ligger dess lockelse också för lekmannen.

Uppsatserna i den här volymen behandlar dels teoretiska frågor i begreppshistorien, dels konkreta begrepp i ett spann från trygghet och fred till äventyr och risk.

Medverkande författare: Gunnar Broberg, Lund; Charlotta Brylla, Södertörn; Staffan Hellberg, Stockholm; Rebecka Lettevall, Södertörn; Sven Eric Liedman, Göteborg; Bo Lindberg, Göteborg; Elisabeth Mansén, Lund; Svante Nordin, Lund; Kari Palonen, Jyväskylä; Mats Persson, Uppsala; Anders Piltz, Lund; Kristiina Savin, Lund.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien