Kungl. Vitterhetsakademin

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar. Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar. Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

Författare: Waaranperä, Ulrika (sammanställning)
ISBN: 978-91-7402-403-6
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 43
Utgivningsår: 2011
Serie: KVHAA Konferenser 74

Beställningsinformation: eddy.se (finns även för fri nedladdning i pdf-format)

Rankning och bibliometriska mätningar breder ut sig. Forskningens och forskares kvalitet uttrycks många gånger i termer av citeringsanalyser och andra bibliometriska mått. Sådana bedömningar läggs också till grund för bland annat initiativ till samarbeten, sakkunnigprövningar och resursfördelning.Vid ett seminarium i maj 2010 diskuterades mätningarnas utbredning samt dess konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling. I denna rapport sammanfattas delar av seminariets presentationer och diskussioner. Några frågor som diskuterades är: går det att mäta vetenskaplig kvalitet på det sätt som görs, och ger dessa mätningar en rättvis och på lång sikt hållbar bedömning av kvalitet? Särskilt uppmärksammades den begränsade användbarheten av bibliometri och rankning för att mäta kvalitet i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.Vid seminariet ägnades också stort utrymme åt frågor rörande vilka konsekvenser den utbredda rankningen och bibliometrin kan förväntas få för forskares och forskningens villkor – och i förlängningen för forskningens kvalitet och för kunskapsutvecklingen i stort.

Redaktionsgrupp: Göran Hermerén, Kerstin Sahlin & Nils-Eric Sahlin Complete English translation within the volume: Report from a one-day seminar. Rankings and bibliometric measurements are proliferating. Appraisals of this kind also frequently provide the basis for initiating academic partnerships, promotion and hiring decision as well as the allocation of resources. This report summarizes discussions and presentations held in May 2010 on this development. The discussion especially highlighted the limitations in measuring research quality in the humanities and social sciences.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien