Kungl. Vitterhetsakademin

Forngreta

Forngreta

En biografi om Greta Arwidsson, den första kvinnans om blev landsantikvarie och professor i arkeologi

Författare: ARRHENIUS, Birgit
ISBN: 978-91-88439-61-1
Antal sidor: 133
Utgivningsår: 2019
Serie: Lärda i Sverige

Beställningsinformation: Utgiven i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld

Greta Arwidsson (1906–1998) var landsantikvarie på Gotland och professor vid Stockholms högskola samt blev 1963 invald som första kvinnliga svenska ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Som landsantikvarie på Gotland blev hon känd för sitt stora engagemang för fornvården och fick namnet ”Forngreta”. I denna biografi berättar Birgit Arrhenius om en kvinnlig forskares liv i den akade-miska världen under förra seklet: om Greta Arwidssons tid som student, om arbetet som arkeolog vid utgrävning-arna av pålbyggnaden i Alvastra, vikingastaden Birka och de rika båtgravarna vid Valsgärde, och om privatliv och vänskaper inom och utanför det akademiska livet.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien