Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2022/4

Nummer 2022:4 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I Fornvännen 2022:4 presenterar Madeleine Nilsson en omfattande studie av kokgroparna i Västernorrland, utifrån en kombination av kontext, kronologi, geografi och vedartsanalyser. Det som kan framstå som en ganska simpel typ av lämning visar sig innehålla intressanta grupperingar och är mer likt de norska än sydskandinaviska motsvarigheterna. Jens Heimdahl gräver ned sig i de fornnordiska skrifternas omnämnande av ”laukr” (lökar) i samband med ritualer, liksom i de arkeologiska kulturlagren och de växter som kan ha ansetts tillhöra denna kategori. Johan Callmer har djupdykt i arkiven för att lyfta fram T J Arnes arkeologiska undersökningar i Ukraina och Ryssland under mellankrigstiden. Under dessa år ökar pressen allt mer på arkeologerna att anpassa sig till nationalistiska och marxistiska narrativ, vilket Arne kritiserade. I de korta meddelandena så uppmärksammar Ny Björn Gustafsson förekomst av så skallade skurkvarnar på Öland: ringformade strukturer som är rester av en speciell teknik för att slipa kalksten under historisk tid. Christian Hohenthal å sin sida presenterar en kritisk granskning av ett dokument från 1400-talet som kan ha stor betydelse för att avgöra debatten om var Mora stenar låg. Mirja Arnshav, Anders Högberg, Cecilia Ljung samt Kurt Villads Jensen och Wojtek Jezierski recenserar böcker av Mattias Legnér, Peter Topping, Dirk Stenforth respektive Sven Rosborn och Tomas Sielski.

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2022:4

Register

Volym 117:4, 2022

Artiklar

231 Nilsson, M. Kokgropar och kokgropsområden i norr. En sammanställning över Västernorrlands län.

248 Heimdahl, J. Vad var laukr?

263 Callmer, J. Ture J:son Arne och vikingatiden i Östeuropa. Delar av ett forskarliv i 1900-talets Europa.

Korta meddelanden

278 Gustafsson, N. B. Fjärrfunna skurkvarnar i öländsk strandskog.

281 Hohenthal, C. Några anmärkningar rörande Peter Tidekessons intyg om inskriptionen vid Mora sten (1434) och dess historiska sammanhang.

Recensioner

Samtliga recensioner

285 Rosborn, S. (med bidrag av Sielski, T.). Vikingakungens guldskatt: Om upptäckten av ett unikt manuskript, kung Harald Blåtands grav och placeringen av fästet Jomsborg. Anmälan av K. Villads Jensen & W. Jezierski.

288 Legnér, M. Värden att värna: Kulturminnesvård som statsintresse i Norden vid tiden för andra världskriget. Anmälan av M. Arnshav.

290 Topping, P. Neolithic Stone Extraction in Britain and Europe: An ethnoarchaeological perspective. Anmälan av A. Högberg.

292 Steinforth, D. H. Thorvald’s Cross: The Viking-Age Cross-Slab ‘Kirk Andreas MM 128’ and its Iconography. Anmälan av C. Ljung.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

 


Lösnummer90 krHelårsprenumeration (4 nr)300 krHelårsprenumeration utlandet350 kr


För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien