Kungl. Vitterhetsakademin

Korresponderande ledamöter

 1. Blomqvist, Göran
  Invald 2019-06-04 (273, )
  fil.dr, f.d. direktör vid Riksbankens Jubileumsfond.
  goran.blomqvist1@outlook.com
 2. Bonnier, Ann Catherine
  Invald 2014-06-03 (271, )
  Docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet.
  acb.kyrkor@gmail.com
 3. Ferm, Olle
  Invald 2013-02-05 (270, )
  Professor i medeltidshistoria vid Stockholms universitet.
  olle.ferm@historia.su.se
 4. Gavel Adams, Ann-Charlotte
  Invald 2015-02-03 (272, )
  Professor i skandinavistik vid University of Washington, Seattle, USA
  lotta@uw.edu
 5. Gejrot, Claes
  Invald 2011-06-07 (268, )
  Docent, huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium.
  claes.gejrot@riksarkivet.se
 6. Hagberg, Johnny
  Invald 2013-01-08 (269, )
  kyrkoherde em., prost h.c., teol. dr h.c.
  jonnyhagberg52@gmail.com
 7. Ranius, Allan
  Invald 1991-02-05 (251, )
  F.d. stiftsbibliotekarie.
 8. Rausing, Birgit
  Invald 2000-10-03 (261, )
  Fil. dr h.c.
  bgrshf@telia.com
 9. Sjöström, Ingrid
  Invald 1999-01-12 (258, )
  Docent, f.d. chef för Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet.
  ingrid.c.sjostrom@gmail.com
 10. Trotzig, Gustaf
  Invald 2010-01-12 (265, )
  Professor emeritus i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, f.d. akademiråd.
  trotziggustaf@gmail.com
 11. Åkerlund, Agneta
  Invald 2011-01-11 (267, )
  Docent, länsantikvarie i Uppsala län.
  Akerlund.Agneta@gmail.com

Utländska korresponderande ledamöter

 1. Fischer, Peter M.
  Invald 2000-10-03 (189, )
  Senior professor i cyprisk och främre orientens arkeologi vid Göteborgs universitet
  peter@fischerarchaeology.se
 2. Merrillees, Robert S.
  Invald 2005-01-10 (191, )
  Dr, f.d. ambassadör, Frankrike.
  phmrsm@free.fr
 3. Wiener, Malcolm
  Invald 2001-01-09 (190, )
  Jur. dr, fil. dr h.c., USA.
  mhwiener@villacandia.com
Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien