Kungl. Vitterhetsakademin

Nyheter

 • Kulturfastigheter 2024-07-02

  Pysselguide berättar om livet i Stensjö by 1900

  En pysselguide som berättar om livet i kulturreservatet Stensjö by runt förra sekelskiftet har lanserats lagom till sommarsäsongen. Guiden är framtagen av Vitterhetsakademien och Länsstyrelsen Kalmar län, som i år gör en satsning på den unga besökaren i kulturreservatet Stensjö by, tillsammans med Kalmar läns...

 • Publikationer 2024-06-25

  Lästips i trädgårdstider: Svensk trädgårdshistoria

  Svensk trädgårdshistoria. 1800- och 1900-tal handlar om det ökade intresset för trädgårdsodling under modern tid liksom samhällets strävan att styra över odlandet med hjälp av parker som föredömen och inrättandet av både institutioner och nya yrkesgrupper.

 • Övrigt 2024-05-14

  Bildningsboxen nummer 3

  Den tredje och sista Bildningsboxen är nu publicerad. Innehållet är ett urval av Anekdots essäer i tryck – med syfte att sprida forskning till en bred allmänhet. Boxen är ett samarbete mellan Norstedts och det digitala bildningsmagasinet Anekdot, finansierat av Stockholms universitet och Vitterhetsakademien.

 • Publikationer 2024-04-24

  Ny bok om mötet mellan konst och vetenskap i tidigmodern tid

  Displays of learning återspeglar forskaren och kuratorn Inga Elmqvist Söderlunds (1967–2017) intresse för den tidigmoderna strävan efter kunskap, makt och kontroll. I boken ingår flera av hennes främsta publikationer på temat, och även tidigare opublicerade artiklar. Konsthistorikerna Peter Gillgren, Merit...

 • Publikationer 2024-04-12

  Tidskriften Fornvännen publiceras med öppen tillgång

  Fornvännens innehåll blir nu tillgängligt direkt i samband med publicering. Beslutet ligger helt i linje med den nationella satsningen på öppen vetenskap, där Kungliga biblioteket och Bibsam – konsortiet för svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut – understryker betydelsen...

 • Kulturfastigheter 2024-04-11

  Den unga besökaren, musik, arkeologi och Göta kanal under årets akademidagar

  På kulturfastigheterna genomförs årligen akademidagar för att belysa platsernas särprägel och historik. I år står den unga besökaren i fokus liksom musik, arkeologi och Göta kanal. I Borgs by och Gråborg på Öland anordnas den 23 juli en arkeologisk föreläsning till fots. Stjernsunds slott i Närke bjuder den 2...

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien