Kungl. Vitterhetsakademin

sök i katalogen eller beställ direkt

Kungl. Vitterhetsakademien

Publikationskatalog

LÖPANDE SERIER

HANDLINGAR Antikvariska serien 1954–
HANDLINGAR Filologisk-filosofiska serien 1954–
HANDLINGAR Historiska serien 1954–
KVHAA Konferenser 1977–
Lärda i Sverige 2017–
Årsbok 1926–

FRISTÅENDE UTGIVNING

Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor. Organisation, utgivning, arkiv
Finlands medeltida stenkyrkor
Kok Bok. Ulrika Eleonora Muncks receptsamling på Skånelaholm
Vingslag över Haga
Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, lefnadssätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige?

TIDSKRIFT

Fornvännen

LÄNGRE UTGIVNINGSINTERVALL

Bilagor till årsboken 1936–
Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series 1987–
Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia Reperti Sunt 1–8 1975–
Corpus Vasorum Antiquorum 1980–
Kulturfastigheter 1990–
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1888–
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 1888–
Slavica Suecana, Series A – Publications 2002–
Slavica Suecana, Series B – Studies 1992–
Sveriges Kyrkor 1912–
Sylloge Nummorum Graecorum 1974–

SAMARBETEN MED ANDRA FÖRLAG

Almqvist & Wiksell International
Atlantis Bokförlag
Bernadottebiblioteket
Bokförlaget Langenskiöld
Natur och Kultur
Riksantikvarieämbetet och Gidlunds förlag
Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
Vetenskapssocieteten i Lund
Åströms förlag

AVSLUTADE SERIER

HANDLINGAR Handlingar 1789–1959
ARKIV Antikvariskt arkiv 1954–2006
ARKIV Filologiskt arkiv 1954–2008
ARKIV Historiskt arkiv 1955–2001
Asiatica Suecana – Early 18th Century Documents and Studies 1975–1985
BIRKA, Untersuchungen und Studien 1940–1989
Corpus Vitrearum Medii Aevi. Skandinavien 1 1964
Det medeltida Sverige överförd till RA
Die Wikingerzeit Gotlands 1995–2006
Early Norrland 1972–1979
Eketorp 1976–1998
Excavations at Helgö 1961–2011
Glossarium till Medeltidslatinet i Sverige överförd till RA
Gotlands gravstenar 1933–1940
Lödöse, västsvensk medeltidsstad 1982
Medieval Wooden Sculpture in Sweden 1964–1980
Monografier, fristående 1881–2013
Monografier, numrerade 1905–1981
Rannsakningar efter antikviteter 1960–1998
Sancta Birgitta 1956–2002
Svenska lärde (Natur & Kultur) 1994–2004
Svenska lärde (Atlantis) 2007–2014
Sveriges Medeltida Personnamn överförd till SOFI
Sveriges Runinskrifter överförd till RAÄ
Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa (Natur och Kultur) 1991–1996
Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien