Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Pål Allan

Kulturfastigheter

Kungl. Vitterhetskademien äger och förvaltar fem kulturfastigheter: Rettigska huset på Villagatan 3 i Stockholm, Stjernsunds slott i Närke, Skånelaholms slott i Uppland, Stensjö by i Småland och Borgs by med fornborgen Gråborg och S:t Knuts kapell på Öland.

Kulturfastigheterna representerar skiftande epoker och sociala miljöer: ett borgarhem från förra sekelskiftet, ett tidigare kungligt slott med välbevarad inredning från 1850-talet, ett lantslott med en stor samling av svenska allmogeföremål, en oskiftad småländsk by med levande lant- och skogsbruk, och en öländsk gård med ett medeltida kapellruin och en fornborg.
Kulturfastigheterna är öppna för besök och visningar.

skötsel och förvaltning av kulturfastigheterna

För Borgs by och Stensjö by är Akademiens målsättning att bevara bebyggelsen och det traditionella odlingslandskapet. Jordbruket sköts utan konstgödning och besprutning. Plogdjupet är detsamma som under 1800-talet och lantraser som rödkullakor, ryafår och hälsingefår håller landskapen öppna. Syftet är att bevara strukturer och arter som är beroende av förindustriella brukningsmetoder, men också att visa det gamla bondesverige för framtida generationer.

På Stjernsunds slott och Skånelaholms slott visas såväl högreståndsmiljöernas storslagna fasader och konstföremål som spåren efter den sociala hierarkin som existerade i dessa slutna miljöer.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien