Kungl. Vitterhetsakademin

Internationella nätverk

Kungl. Vitterhetsakademien har ett omfattande utbyte med utländska lärosäten och lärda samfund. Viktigast är ledamöterna med sina kontakter och forskningsintressen, vilka får ett omfattande stöd av Akademien.

En särskild roll har även Akademiens utländska ledamöter och alla de särskilt nordiska forskare som är engagerade som sakkunniga eller granskare inom ramen för bedömning av priser, belöningar eller tillsättning av forskartjänster inom ramen för Akademiens verksamhet. Därutöver bidrar Akademien genom att i betydande omfattning ge bidrag till konferenser och symposier, gästföreläsare vid svenska lärosäten samt externa forskares konferens- och forskningsresor. Ett omfattande forskarutbyte äger också rum inom ramen för bilaterala avtal med ett stort antal utländska akademier.

Internationellt forskarutbyte

Vitterhetsakademien har utbytesavtal för kortare forskarvistelser med följande länder: Bulgarien, Estland, Polen och Rumänien. Ansökningar kan lämnas under hela året. Möjligheten att söka står öppen för forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, teologiska och juridiska disciplinerna. Krav på inbjudan från en mottagande institution.

Notera att en nominering av Vitterhetsakademien inte automatiskt åtföljs av ett accepterande av mottagarlandet.

Ansökningsblanketter och ytterligare information erhålls via Kristina Lund. Ansökan skickas tillsammans med ovannämnda invitation till samma adress.

ALLEA samlar ett femtiotal akademier och har till syfte att främja verksamhet av gemensamt intresse för forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer och lärda sällskap...

Läs mer

Akademien är medlem av Union Académique Internationale (UAI) och deltar i några av dess stora utgivnings- och...

Läs mer

Vitterhetsakademien stödjer forskare i Ukraina både som enskild organisation och i samarbete med andra akademiska organisationer. Den akademiska friheten är...

Läs mer

Den svenska sektionen för Scholars at Risk är en levande gemenskap med representanter från 28 universitet och 4 organisationer nationellt.

Läs mer

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien