Kungliga Vitterhetsakademin

Medaljer 2021

Ingela Bergman (till vänster) och Maria Nyström Peck (till höger) är Kungl. Vitterhetsakademiens medaljörer 2021. Medaljerna delas vanligtvis ut i samband med Akademiens årshögtid den 20 mars. I år omnämns alla belöningar vid den digitala årshögtiden 19 mars.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Ingela Bergman, Arjeplog, för hennes arbete med att bygga upp och driva forskningsinstitutionen INSARC, Institutet för arktisk forskning, vid Silvermuseet i Arjeplog.

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER

Maria Nyström Peck för hennes engagerade, mångsidiga och värdefulla insatser inom Akademiens administration.

Om akademiens medaljer

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser: Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande, Akademiens stora medalj i guld, Akademiens förtjänstmedalj i guld, Akademiens jetong i guld, den antikvariska medaljen och inskriftsmedaljen.

Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande – Riksantikvarien föreslår mottagare av medaljen, Akademiens ledamöter ställer sig bakom förslaget som sedan godkänns av H.M. Konungen.
Förslag om mottagare av övriga medaljer granskas och godkänns av Akademiens ledamöter.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Björn Ambrosiani för sitt livslånga engagemang med att utveckla arkeologin som vetenskapligt forskningsfält och uppdragsarkeologin som antikvarisk vetenskaplig praktik.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

Professor Anders Cullhed, för entusiastiskt och framgångsrikt arbete som Akademiens preses och för hans starka engagemang för den akademiska friheten.

AKADEMIENS FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD

Professor Anders Andrén för förtjänstfull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och värdefulla insatser som Akademiens vice preses.

Professor Elisabet Engdahl för hennes kunniga insatser i Akademiens förvaltningsutskott samt för självständigt och skarpsinnigt arbete med Akademiens stadgerevision.

Professor Nils-Eric Sahlin för kritiska, kreativa och värdefulla insatser i Akademiens förvaltningsutskott.

Professor Mats Widgren för engagerad medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och betydelsefulla insatser för Akademiens kulturfastigheter.

AKADEMIENS JETONG I GULD

Professor Ulla Birgegård för hennes framstående forskargärning inom slavistiken och värdefulla insats för Kungl. Vitterhetsakademiens skriftserie Slavica Suecana.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Axel Unnerbäck, för hans livslånga arbete med att utveckla och sprida kunskap om byggnadsvård och orgelvård.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

Professor Birgitta Svensson, för ett initiativrikt engagemang som ständig sekreterare, av vital betydelse för Akademiens administration, kulturfastigheter och vetenskapliga verksamhet.

AKADEMIENS ANTIKVARISKA MEDALJ I SILVER

docent Claes Gejrot för idérika och kreativa insatser inom kulturminnesvården, med tonvikt på paleografi och diplomatik.fil.dr Martin Rundkvist för mångårigt och värdefullt redaktörskap för Akademiens tidskrift Fornvännen.

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER

Staffan Eriand Isa för hängivna och ansvarsfulla insatser som intendent på Akademiens kansli.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien