Kungl. Vitterhetsakademin

Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism

Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism

Författare: Svensson, Birgitta & Sjöberg, Birthe (red.)
ISBN: 978-91-7353-312-6
Antal sidor: 420
Utgivningsår: 2009
Serie: Konferenser – samarbete med Atlantis

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis Bokförlag


Föredrag från symposiet "Kulturhjälten" Viktor Rydberg som inspiratör för den humanistiska forskningen på Vitterhetsakademien 9–11 november 2006.

Viktor Rydberg (1828–1895) kämpade under hela sitt verksamma liv för humanistiska ideal. Ryktbarhet vann han som diktare. Mindre känd är han som forskare och kulturhistoriker. I en tid då såväl etik och människors lika värde som den fria forskningens ställning diskuteras finns det all anledning att begrunda den väg som Rydberg visar.

I boken lyfter tjugotre forskare från nio humanistiska ämnen fram Rydbergs betydelse för dagens humanistiska forskning. Till de medverkande hör bl. a. Hans Henrik BRUMMER, Gunnar D. HANSSON, Inger HAMMAR, Jan HJÄRPE och Elisabth MANSÉN.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien