Kungl. Vitterhetsakademin

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 25

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 25

Antal sidor:
Utgivningsår: ?
Serie: Handlingar Handlingar 25

Beställningsinformation: Out of print

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 25 = ny följd 5

Kongl. Svenska Vitterhets Akademiens samt Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Ledamöter och Tjenstemän. Åren 1753–1782; 1786–1867

OSCAR FREDRIK (Oscar II)
Några bidrag till Sveriges Krigshistoria, åren 1711, 1712 och 1713. Försök till historisk afhandling. Med bilagor (s. 1–260)

KLEMMING, Gustaf Edvard
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten (Inträdestal, s. 261–286)

FÅHRAEUS, Olof Immanuel
Utredning af frågan om Nationalbelöning åt Carl von Linné vid 1760–1762 årens riksdag (s. 287–310)

Protokoll, hållna vid öppnandet af Konung Carl XII:s likkista den 31 Augusti 1859 och Konung Gustaf III:s likkista den 23 Maj 1866 (s. 311–326)

Förslag till Inskrifter och Minnespenningar, hvilka Akademien uppgifvit eller granskat och gillat: åren 1856–1865 (s. 327–364)

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien