Kungl. Vitterhetsakademin

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 28

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 28

Utgivningsår: 1885
Serie: Handlingar Handlingar 28: 1

Beställningsinformation: Out of print

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 28:1 = Ny följd 8:1


DJURKLOU, Nils Gabriel
Om Göran Månssons till Bolmsnäs jordebok. Några bidrag till Stjerneättens historia (Inträdestal, s. 1–60; Sekreterarens svar s. 61–63)

SCHOLANDER, F. W.
Några allmänna betraktelser föranledda af fornnordiskt byggnadssätt (Inträdestal s. 65–90)

LJUNGGREN, Gustaf
Den nationella rörelsen inom Svenska Vitterheten år 1811 (Inträdestal, s. 91–129)

HILDEBRAND, Hans
Om de djurtyper, som förekomma i den europeiska ornamentiken under den förkristna tiden och medeltiden. (Inträdestal [ofullbordat] s. 131–192)

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien